ลิ้งค์เชื่อมต่อ

มีการชุมนุมประท้วงทั่วออสเตรเลียต่อแผนการของรัฐบาลที่จะเก็บภาษีการทำให้เกิดก๊าซคาร์บอน


มีการชุมนุมประท้วงทั่วออสเตรเลียต่อแผนการของรัฐบาลที่จะเก็บภาษีการทำให้เกิดก๊าซคาร์บอน
มีการชุมนุมประท้วงทั่วออสเตรเลียต่อแผนการของรัฐบาลที่จะเก็บภาษีการทำให้เกิดก๊าซคาร์บอน

มีการชุมนุมประท้วงทั่วออสเตรเลียต่อแผนการของรัฐบาลพรรคแรงงานที่จะเก็บภาษีการทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ผู้ไม่เห็นด้วยกล่าวว่า การที่ไม่มีข้อตกลงระดับโลกเป็นข้อผูกพันระหว่างประเทศ การเก็บภาษีดังกล่าว หากมีแต่ออสเตรเลียทำเพียงประเทศเดียว จะทำให้ออสเตรเลียมีความสามารถในการแข่งขันน้อยลง มีผลเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ ราคาพลังงานสูงขึ้น และจะทำให้มีคนตกงานมากขึ้น

มีการชุมนุมประท้วงทั่วออสเตรเลียต่อแผนการของรัฐบาลพรรคแรงงานที่จะเก็บภาษีการทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ผู้ไม่เห็นด้วยกล่าวว่า การที่ไม่มีข้อตกลงระดับโลกเป็นข้อผูกพันระหว่างประเทศ และการที่ออสเตรเลียดำเนินการแต่ฝ่ายเดียวในการเก็บภาษีดังกล่าว จะทำให้ออสเตรเลียมีความสามารถในการแข่งขันน้อยลง มีผลเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ ราคาพลังงานสูงขึ้น ค่าครองชีพสูงขึ้น และจะทำให้มีคนตกงานมากขึ้น

ส่วนผู้สนับสนุนมาตรการนี้เห็นว่า การทำเช่นนั้น จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและอุตสาหกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเห็นกันว่าเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนของสภาพภูมิอากาศและสภาพโลกร้อน และลดมลภาวะในออสเตรเลีย การทำให้มีไอเสียลดลง จะทำให้เสียภาษีน้อยลงด้วย

ออสเตรเลียเป็นประเทศหนึ่งที่มีการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกต่อรายหัวมากที่สุดในโลก

ตามแผนการการคร่าว ๆ ของมาตรการที่เสนอนี้ จะมีการชดเชยแก่ธุรกิจและครัวเรือนทั้งหลายสำหรับค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายสูงขึ้น และให้ทุนโครงการพลังงานสะอาดแบบแปรรูปหมุนเวียนเพื่อสร้างงานด้วย

XS
SM
MD
LG