ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักวิจัยชี้ วัคซีนบูสเตอร์อาจสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ที่ยาวนานกว่าเดิม 


APTOPIX Virus Outbreak Kids Vaccine
APTOPIX Virus Outbreak Kids Vaccine

วัคซีนต้านโควิด-19 ประเภท mRNA ซึ่งได้แก่วัคซีนที่ผลิตโดยบริษัทโมเดอร์นา และไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทคนั้น อาจจะให้การปกป้องคุ้มครองที่ยาวนานกว่าเดิมหลังจากที่มีการฉีดเข็มที่สาม หรือวัคซีนเข็มบูสเตอร์ ที่จะเพิ่มภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้น เมื่อเทียบกับการฉีดเพียงสองเข็ม ตามการคาดการณ์ของนักวิจัยที่อ้างอิงจากข้อมูลที่ได้จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กกลุ่มหนึ่ง

นักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Northwestern University ในชิคาโก วัดการตอบสนองของวัคซีนก่อนและหลังวัคซีนเข็มบูสเตอร์ ในกลุ่มคนวัยกลางคนที่มีสุขภาพแข็งแรงจำนวน 33 คน ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่สองอย่างน้อยเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา

ก่อนที่จะได้รับการฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์ ระดับแอนติบอดี (antibody) หรือ ระดับภูมิต้านทานของผู้ที่เข้าร่วมการวิจัยได้ลดลงประมาณสิบเท่าหลังจากที่พวกเขาได้รับวัคซีนเข็มที่สอง แต่หลังจากได้รับเข็มบูสเตอร์ประมาณ 6 ถึง 10 วัน ระดับแอนติบอดีของพวกเขาเพิ่มขึ้นมาถึง 25 เท่า และมากกว่าระดับแอนติบอดีหลังจากที่ได้รับวัคซีนสองเข็มถึง 5 เท่า ตามการรายงานที่ตีพิมพ์ใน medRxiv ซึ่งเป็นเว็บไซต์ด้านวิทยาศาสตร์ด้านสาธารณสุขในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

ในกลุ่มอาสาสมัครที่เคยติดโควิด-19 มาก่อนที่จะได้รับการฉีดวัคซีน ระดับภูมิต้านทานของพวกเขาหลังจากฉีดวัคซีนเข็มที่สามเพิ่มขึ้นถึง 50 เท่าเมื่อเทียบกับหลังจากที่พวกเขาติดโควิด-19 นักวิจัยจึงเชื่อว่าวัคซีนเข็มบูสเตอร์น่าจะช่วยคุ้มครองและปกป้องผู้คนได้ในระยะเวลาที่ยาวนานมากขึ้น เมื่อเทียบกับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 เพียง 2 เข็ม

XS
SM
MD
LG