ลิ้งค์เชื่อมต่อ

โครงการที่ให้โอกาสครั้งที่สองในชีวิตกับทั้งคนและสัตว์ในรัฐ Virginia มีความพิเศษอย่างไร และใครเป็นผู้ดำเนินการ


Tamio Holmes อดีตนักโทษที่เคยทำงานที่ James River Work Center ซึ่งเป็นฟาร์มในชนบทในรัฐ Virginia สาธิตให้นักโทษคนอื่นๆ ดูวิธีใส่เกือกให้ม้า ซึ่งเป็นวิชาชีพที่เขาได้เรียนรู้ในระหว่างที่ถูกคุมขัง

Tamio Holmes ถูกคุมขังมาเป็นเวลานาน 8 ปี และวิชาชีพที่เขามาแสดงให้ดูนี้ เขาได้เรียนรู้มาจากโครงการ ‘Greener Pastures’ ซึ่งเป็นโครงการพิเศษสำหรับนักโทษ จากความร่วมมือระหว่างองค์กรเอกชน Thoroughbred Retirement Foundation กับเรือนจำในรัฐ Virginia

Thoroughbred Retirement Foundation เป็นองค์กรที่ไม่มุ่งหวังกำไร งานที่ทำคือการดูแลรักษาม้าแข่งที่ไม่มีผู้ใดต้องการแล้ว ส่วนเรือนจำในรัฐ Virginia เปิดโอกาสให้นักโทษที่มิได้ทำความผิดร้ายแรง สมัครใจเป็นผู้เลี้ยงดูม้าเหล่านี้

Harris Diggs ผู้คุมเรือนจำ Deep Meadow ที่ร่วมโครงการนี้ บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างม้ากับนักโทษที่ได้เห็นนั้น น่าสนใจทีเดียว และว่าม้ากับคนตกอยู่ในสภาพร่วม กล่าวคือ ไม่มีใครต้องการม้าเหล่านี้อีกต่อไป และคนเหล่านี้เป็นผู้กระทำผิดของสังคม

นักโทษที่ได้เข้าโครงการฝึกอบรมการดูแลม้าเป็นเวลาหกเดือนนี้ บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ทำให้ตนมองโลกในทางดีมากขึ้น บางคนบอกว่า ทั้งม้าและคนได้รับโอกาสเป็นครั้งที่สองในชีวิต

Ann Tucker ผู้อำนวยการ Thoroughbred Retirement Foundation ในบริเวณ James River ของรัฐ Virginia บอกว่า ความเชื่อมโยงระหว่างนักโทษกับม้านั้น ทรงอิทธิพลมาก ซึ่งนักโทษเหล่านี้ไม่เคยประสบมาก่อน และอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พวกเขารู้จักตนเองได้เป็นครั้งแรก

ส่วนผู้คุมเรือนจำ Harris Diggs นั้น รู้ดีว่า การอนุญาตให้ Tamio Holmes กลับเข้าไปสอนนักโทษในโครงการนั้น เป็นความเสี่ยง แต่เขาบอกว่าเต็มใจที่จะรับภาระความเสี่ยงนั้น และเท่าที่เห็น ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างดียิ่ง เพราะเป็นการแสดงให้เห็นว่า ระบบของสังคมที่จองจำนักโทษเหล่านี้ เต็มใจที่จะให้โอกาสแก่พวกเขาอีกครั้งหนึ่งด้วย
XS
SM
MD
LG