ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าเราสามารถป้องกันมะเร็งได้หลายชนิด


ผู้รู้ชี้ว่าการวิจัยเกี่ยวกับมะเร็งเกือบทั้งหมดเน้นการบำบัดแต่ขาดความพยายามในการหาทางป้องกันมะเร็ง

คนจำนวนมากไม่มั่นใจว่าเราสามารถป้องกันโรคมะเร็งได้ การวิจัยทางด้านโรคมะเร็งส่วนใหญ่เน้นเรื่องการบำบัดมากกว่าการป้องกัน


มีเหตุผลมากมายที่เป็นอุปสรรคต่อการป้องกันโรคมะเร็ง แต่ศาสตราจารย์ แกรแฮม โคดิทซ์ แห่งมหาวิยาลัยวอชิงตัน กล่าวกับผู้สื่อข่าววีโอเอว่า โรคมะเร็งหลายประเภทสามารถป้องกันได้ เริ่มด้วยมะเร็งที่มีสาเหตุจากการควันบุหรี่

ศาสตราจารย์ แกรแฮม โคดิทซ์ บอกว่า เราสามารถป้องกันมะเร็งได้มากกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของมะเร็งที่มีสาเหตุจากการสูบบุหรี่ในสหรัฐอเมริกา อาทิ มะเร็งปอด มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งไต มะเร็งในสมองและในลำคอ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีมะเร็งอีกหลายอย่างที่อยู่ในบัญชีว่าป้องกันได้

ศาสตราจารย์โคดิทซ์และทีมงาน ประมวลตัวเลขออกมาจากการศึกษาสถานการณ์โรคมะเร็งในรัฐที่มีอัตราการการเกิดโรคมะเร็งต่ำที่สุดในสหรัฐอเมริกา ศาสตราจารย์โคดิทซ์ วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการศึกษาหลายชิ้ึ้นที่จัดทำขึ้นในสหรัฐอเมริกา แต่เขาย้ำว่า การป้องกันโรคมะเร็งมีความสำคัญต่อทุกประเทศ แต่ออาจใช้ยุทธวิธีที่แตกต่างกันไป

ทีมวิจัยเน้นย้ำว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุใหญ่ที่ก่อให้เกิดมะเร็งในประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลาง แต่ในประเทสเหล่านี้ มะเร็งหลายชนิดเกิดจากติดเชื้อบางชนิด

ศาสตราจารย์โคดิทซ์ กล่าวกับผู้สื่อข่าววีโอเอว่า โรคมะเร็งตับยังเกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดต่างๆ และมะเร็งปากมดลูกที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV การติดเชื้อเหล่านี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งในประเทศกำลังพัฒนา เขาบอกว่า

ศาสตราจารย์โคดิทซ์ กล่าวว่า ถ้าหากมีการปรับให้การวิจัยแค่บางส่วนไปเน้นเรื่องการป้องกันมะเร็ง สังคมทั่วไปจะได้รับคุณประโยชน์จากการวิจัยมากขึ้น

อย่างไรก็ดี ไม่ใช่แค่ผู้คนในแวดวงการวิจัยและวงการแพทย์เท่านั้นที่มีบทบาทในการป้องกันมะเร็ง คนทั่วไปเองก็มีบทบาทเช่นกัน ด้วยการดูแลตัวเอง เริ่มตั้งแต่เรื่องอาหารการกิน การออกกำลังกาย สภาพสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน องค์ประกอบเหล่านี้มีผลกระทบโดยทั่วไปต่อสุขภาพของคนเราและต่อความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์โคดิทซ์ กล่าวว่า นักกฏหมาย ก็มีบทบาทเช่นกันในการช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งด้วยการด้วยการออกกฏหมายควบคุมสารเคมีที่เป็นต้นเหตุให้เกิดโรคมะเร็งต่างๆ

ศาสตราจารย์โคดิทซ์ เน้นว่าคนในทุกส่วนของสังคมมีบทบาทในการช่วยกันป้องกันโรคมะเร็ง หากยอมรับในความรับผิดชอบและหาวิธีดำรงชีวิตที่ดีต่อสุขภาพเพื่อหลีกเลี่ยงมะเร็ง

XS
SM
MD
LG