ลิ้งค์เชื่อมต่อ

Pranda North America บริษัทจำหน่ายอัญมณีไทยแห่งแรก ที่มาตั้งฐานจำหน่ายในอเมริกา (ตอนที่ 2)


Pranda North America บริษัทจำหน่ายอัญมณีไทยแห่งแรก ที่มาตั้งฐานจำหน่ายในอเมริกา (ตอนที่ 2)

คุณพจนาถ จันทรสันติ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท Pranda North America ซึ่งเป็นฐานจำหน่ายอัญมณีไทยแห่งแรกในอเมริกา โดยตัดสินใจมาตั้งอยู่ในมลรัฐ Rhode Island ตั้งแต่เมื่อ 18 ปีก่อน อธิบายถึงตลาดอัญมณีไทยในอเมริกาที่ บริษัท Pranda เจาะอยู่ และอธิบายถึงพฤติกรรมผู้ซื้ออัญมณีในตลาดอเมริกา โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ซื้ออัญมณีในยุโรปและประเทศไทย โดยระบุว่า ผู้ซื้อในอเมริกาจะซื้ออัญมณีบ่อยครั้งกว่า แต่อัญมณีส่วนมากที่มีจำหน่ายในตลาดอเมริกาจะมีคุณภาพเพียงปานกลางและราคาไม่แพงมาก ส่วนเทศกาลที่มีผู้ซื้ออัญมณีมาก ได้แก่ ช่วงคริสต์มาส วันวาเลนไทน์ และวันแม่

รับฟังบันทึกสัมภาษณ์จากคุณชนิดา อังคณารักษ์

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG