ลิ้งค์เชื่อมต่อ

Pranda North America บริษัทจำหน่ายอัญมณีไทยแห่งแรก ที่มาตั้งฐานจำหน่ายในอเมริกา (ตอนที่ 2)

  • ชนิดา อังคณารักษ์

Pranda North America บริษัทจำหน่ายอัญมณีไทยแห่งแรก ที่มาตั้งฐานจำหน่ายในอเมริกา (ตอนที่ 2)

คุณพจนาถ จันทรสันติ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท Pranda North America ซึ่งเป็นฐานจำหน่ายอัญมณีไทยแห่งแรกในอเมริกา โดยตัดสินใจมาตั้งอยู่ในมลรัฐ Rhode Island ตั้งแต่เมื่อ 18 ปีก่อน อธิบายถึงตลาดอัญมณีไทยในอเมริกาที่ บริษัท Pranda เจาะอยู่ และอธิบายถึงพฤติกรรมผู้ซื้ออัญมณีในตลาดอเมริกา โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ซื้ออัญมณีในยุโรปและประเทศไทย โดยระบุว่า ผู้ซื้อในอเมริกาจะซื้ออัญมณีบ่อยครั้งกว่า แต่อัญมณีส่วนมากที่มีจำหน่ายในตลาดอเมริกาจะมีคุณภาพเพียงปานกลางและราคาไม่แพงมาก ส่วนเทศกาลที่มีผู้ซื้ออัญมณีมาก ได้แก่ ช่วงคริสต์มาส วันวาเลนไทน์ และวันแม่

รับฟังบันทึกสัมภาษณ์จากคุณชนิดา อังคณารักษ์

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG