ลิ้งค์เชื่อมต่อ

กองทุนประชากร (Population Fund) ของสหประชาชาติเรียกร้องความสนใจให้กับปัญหาวัยรุ่นกับการมีครรภ์เนื่องในโอกาสวันประชากรโลก


กองทุนประชากร (Population Fund) ของสหประชาชาติเรียกร้องความสนใจให้กับปัญหาวัยรุ่นกับการมีครรภ์เนื่องในโอกาสวันประชากรโลก

กองทุนประชากรตั้งข้อสังเกตว่าในแต่ละปีมีเด็กหญิงอายุต่ำกว่า 18 ปีราวๆ 16 ล้านคนที่คลอดบุตร ในขณะที่เด็กหญิงอีก 3.2 ล้านคนเข้ารับการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย แม้ส่วนใหญ่ของเด็กหญิงเหล่านี้จะอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา แต่ปัญหาเรื่องนี้มีอยู่ทั่วโลก รวมทั้งในสหรัฐ ซึ่งเป็นประเทศอุตสาหกรรมประเทศเดียวในหมู่ชาติตะวันตกที่มีอัตราการตั้งครรภ์ของเด็กหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปีสูงกว่าประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยกัน

แต่โครงการให้การศึกษาหลังเลิกเรียนอย่าง Children’s Aid Society ในนครนิวยอร์คแสดงให้เห็นว่า ถ้าดำเนินการป้องกันให้ถูกทาง จะสามารถลดอัตราการตั้งครรภ์ในหมู่วัยรุ่นได้

นักจิตวิทยา Michael Carrera เป็นผู้ก่อตั้งโครงการที่ว่านี้ขึ้นมาเมื่อ 29 ปีที่แล้ว เขาบอกว่า การป้องมิให้วัยรุ่นมีครรภ์ที่ได้ผล คือการตอบสนองความต้องการของคนเหล่านี้ ด้วยการทำให้พวกเขาเชื่อว่า จะมีสิ่งดีงามเกิดขึ้นได้ในชีวิต และมีหนทางที่จะไปสู่ความสำเร็จได้ เมื่อมีความเชื่อเช่นนั้น วัยรุ่นจะสามารถลดความเสี่ยงได้ด้วยตนเอง

โครงการหลังเลิกเรียนนี้มีส่วนประกอบหกส่วนด้วยกัน คือ การฝึกหัดกีฬาและงานศิลป์ การมีงานทำที่ไม่ต้องทำเต็มเวลา การรู้จักควบคุมรักษาบัญชีธนาคารของตนเอง การปรึกษาแนะนำเรื่องการศึกษา การรักษาสุขภาพอนามัยทั้งร่างกายและฟัน และเพศศึกษา

เท่าที่แล้วมา สถิติแสดงให้เห็นว่า วัยรุ่นที่เข้าร่วมโครงการมีอัตราการตั้งครรภ์น้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้เข้าโครงการถึง 50%

โครงการของ Children’s Aid Society ให้บริการแก่นักเรียนมาแล้ว 4,000 คนใน 12 รัฐ และในปีค.ศ. 2010 ได้รับรางวัล “social innovation” จากทำเนียบ White House รวมทั้งคำสั่งจากประธานาธิบดี Obama ว่าการให้เงินสนับสนุนโครงการเพศศึกษาจะพิจารณาให้กับโครงการที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าได้ผลอย่างโครงการของ Children’s Aid Society นี้เท่านั้น


XS
SM
MD
LG