ลิ้งค์เชื่อมต่อ

พระสันตะปาปา Benedict ที่ 16 ทรงประกาศสละตำแหน่งประมุขของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

Pope Benedict has announced his resignation from the papacy. He will resign on February 28.

โหลดเพิ่มเติม

หมวดหมู่

XS
SM
MD
LG