ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ฝุ่นละอองขนาดเล็กมากในอากาศทำให้ความสามารถทางความคิดเสื่อมลง


ฝุ่นละอองขนาดเล็กมากในอากาศทำให้ความสามารถทางความคิดเสื่อมลง
ฝุ่นละอองขนาดเล็กมากในอากาศทำให้ความสามารถทางความคิดเสื่อมลง

นักวิจัยในสหรัฐพบว่าผู้หญิงที่อาศัยในพื้นที่ที่มีปริมาณมลพิษฝุ่นละอองในอากาศสูงเป็นเวลานานหลายปี มีความทรงจำและความสามารถทางความคิดลดลง นักวิจัยเชื่อว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กมาก สามารถเข้าไปในสมองได้ทำให้สมองอักเสบและอาจไปกระตุ้นให้สมองเสื่อมแบบอัลไซม์เมอร์สได้

มีการวิจัยครั้งใหญ่ที่ดำเนินการหลายปีติดต่อกันเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความทรงจำของผู้หญิง ความสามารถในการใช้ความคิด และความสามารถทางสมองอื่นๆ


คุณเจนนิเฟอร์ วีฟ แห่งสถาบัน Rush Institute of healthy Ageing ในเมืองชิคาโก้ สหรัฐอเมริกา ได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนั้นไปประมวลเข้ากับข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของอากาศตามแหล่งที่อยู่อาศัยของผู้ที่เข้าร่วมในการวิจัย

คุณเจนนิเฟอร์ วีฟ ได้เปรียบเทียบระดับปริมาณมลพิษฝุ่นละอองในอากาศกับการเปลี่ยนแปลงในคะแนนข้อทดสอบสามารถทางสมองเป็นเวลาติดต่อกันหลายปี

คุณวีฟ กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่สุดที่ทีมวิจัยค้นพบคือว่า จากการติดตามศึกษานานสี่ปี กลุ่มผู้หญิงที่ได้รับฝุ่นละอองในปริมาณสูง ในระยะเวลายาวนาน จะมีความเสื่อมทางสมองสูงกว่ากลุ่มผู้หญิงที่ได้รับมลพิษจากฝุ่นละอองระดับต่ำ้กว่า

ถ้าหากความสามารถทางสมองและความจำของคนเราลดลงอย่างรวดเร็วในพื้นที่ที่มีมลพิษฝุ่นละอองในอากาศสูง เกิดคำถามว่า ฝุ่นละอองในอากาศนี้ สร้างการสูญเสียทางความจำได้อย่างไร

ต่อเรื่องนี้ คุณเจนนิเฟอร์ วีฟ นักวิจัย กล่าวว่า ฝุ่นละอองในอากาศมีขนาดเล็กมากสามารถเข้าไปสู่สมองได้โดยตรง อาจมีขนาดเล็กถึง 10 ไมโครกรัม หรือ หนึ่งส่วนในพันส่วนของมิลลิเมตร ทำให้สามารถแทรกซึมผ่านระบบคุ้มกันต่างๆเข้าไปในร่างกาย และเข้าไปสู่สมองผ่านทั้งทางปอดหรือทางช่องโพรงจมูก

คุณวีฟ นักวิจัยกล่าวว่า มีการศึกษาหลายครั้งที่ยืนยันว่าส่วนหนึ่งของฝุ่นละอองในอากาศสามารถเข้าไปในสมองได้ทำให้สมองอักเสบ อาจไปกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสมอง ทำให้สมองเสื่อมแบบอัลไซม์เมอร์สได้ ฝุ่นละอองในอากาศอาจะมีผลในทางอ้อมด้วย มีการศึกษาจำนวนมากที่ชี้ว่า มลพิษทางอากาศเกี่ยวโยงกับโรคหัวใจ อาจส่งผลให้เกิดโรคสมองเสื่อมได้ในทางอ้อม

มีผลการวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่ตีพิมพ์พร้อมกับรายงานผลการวิจัยของคุณเจนนิเฟอร์ วีฟ ในวารสาร Archives of Internal Medicine ที่พบว่า คนเรามีความเสี่ยงต่ออาการสมองขาดโลหิตหล่อเลี้ยงมากขึ้น ถ้าหากวันไหนได้รับปริมาณฝุ่นละอองสูงกว่าเดิม ฝุ่นละอองขนาดเล็กเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากควันเสียรถยนตร์และยานพาหนะอื่นๆ

นักวิจัย ชี้ว่า ถ้าพูดถึงปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจวาย มลพิษทางอากาศอาจไม่อันตรายเท่ากับการสูบบุหรี่และความดันโลหิตสูง แต่ในทางกลับกัน มลพิษทางอากาศโดยเฉพาะในเขตเมืองและในประเทศอุตสาหกรรมทั้งหลายได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและส่งผลกระทบต่อผู้คนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

XS
SM
MD
LG