ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักวิจัยชี้ว่าปัจจัยทางสิ่งเเวดล้อมหลายอย่างรวมทั้งภาวะโลกร้อนทำให้แมลงผสมเกสรลดจำนวนลง


\
\
นักวิทยาศาสตร์กังวลต่อการลดจำนวนลงของแมลงผสมเกสรชนิดต่างๆอย่างต่อเนื่องและยังไม่รู้สาเหตุชัดเจน แมลงผสมเกสรมีบทบาทในการช่วยผสมพันธุ์พืชที่เป็นอาหารของคนเราเทียบมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ถึงปีละสองหมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐ

ผลการศึกษาชิ้นนี้รวบรวมข้อมูลจากผลการวิจัยชิ้นต่างๆที่จัดทำในรอบหลายปีที่ผ่านมาเพื่อค้นหาคำตอบว่าทำไมแมลงผสมเกสรจึงลดจำนวนลง ในการศึกษาเรื่องนี้ นักวิทยาศาสตร์สี่สิบคนจากทั่วโลกเข้าร่วมโครงการซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่ม Insect Pollinators Initiative แห่งสหราชอณาจักร หรือเรียกย่อๆว่า IPI

การศึกษาโดย IPI พบว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นภัยคุกคามสำคัญต่อประชากรแมลงผสมเกสร ตั้งแต่การใช้ที่ดิน ภาวะโลกร้อน การระบาดของแมลงจากต่างถิ่นและโรคที่เกิดกับแมลงผสมเกสร ทีมนักวิจัยชี้ว่าปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยร่วมกันที่ทำให้แมลงผสมเกสรลดจำนวนลง

คุณอดัม แวนเบอร์เจ้น นักนิเวศวิทยาแห่งศูนย์ Centre for Ecology and Hydrology ที่ตั้งอยู่ในอังกฤษ เป็นผู้ประสานงานดานวิทยาศาสตร์ในโครงการศึกษาของ IPI ครั้งนี้

เขากล่าวกับผู้สื่อข่าววีโอเอว่าในการศึกษา ทีมนักวิจัยพบหลักฐานที่ทำให้เชื่อว่าปัจจัยหลายๆอย่างที่กล่าวไปข้างต้นน่าจะเป็นสาเหตุร่วมกันที่ทำให้แมลงผสมเกสรลดจำนวนลงและในหลายกรณี ปัจจัยเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นพร้อมกันอาจจะยิ่งส่งผลเสียรุนแรงกว่าเดิม

คุณแวนเบอร์เจ้นกล่าวว่าจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อศึกษาผลกระทบร่วมกันของปัจจัยเหล่านี้ซึ่งซับซ้อน โดยควรศึกษาในขอบเขตที่กว้างขึ้นกว่าเดิมให้ครอบคลุมตั้งแต่ประเด็นทางพันธุกรรมจนถึงระบบนิเวศวิทยาต่างๆทั่วโลก

เขากล่าวว่าการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมควรค้นหาความสัมพันธุ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ อาทิ การปรับเปลี่ยนลักษณะการใช้ที่ดิน ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรบนที่ดินซึ่งแมลงผสมเกสรต้องพึ่งพาเพื่อความอยู่รอด ตลอดจนการระบาดของเชื้อโรคและการใช้ยาฆ่าแมลง

นักนิเวศวิทยากล่าวว่ายังมีความจำเป็นในการศึกษาอย่างละเอียดว่าภาวะโลกร้อนมีผลกระทบต่อความสามารถของแมลงในการปรับตัวต่อโลกที่ร้อนขึ้นอย่างไร

คุณเเวนเบอร์เจ้นกล่าวว่าการเรียนรู้ว่าจะปกป้องแมลงผสมเกสรจากผลกระทบจากปัจจัยทางสิ่งเเวดล้อมเหล่านี้ต้องการความร่วมมือจากคนจากหลายฝ่าย ตั้งแต่ชาวนา ผู้ออกนโยบายในภาครัฐและความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อทำงานร่วมกันในการปกป้องเผ่าพันธุ์ของแมลงผสมเกสร

ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยากล่าวกับผู้สื่อข่าววีโอเอว่าทุกฝ่ายจำเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อวางแผนทางยุทธศาสตร์ในการหาทางปกป้องแหล่งที่อยู่และหากินของแมลงผสมเกสรตลอดจนจากยาฆ่าแมลง

ผลการศึกษาโดยโครงการ IPI นี้ยังเรียกร้องให้มีการประเมินอันตรายจากยาฆ่าแมลงที่ใช้กันทั่วไปครั้งใหม่ และทำการพัฒนาวิธีการปราบปรามแมลงศัตรูพืชวิธีใหม่ๆเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและแมลงผสมเกสรและคงความหลากหลายทางนิเวศวิทยาที่สนับสนุนความอยู่รอดของเเมลงผสมเกสรเพราะแมลงเหล่านี้มีคุณต่อมนุษย์
XS
SM
MD
LG