ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานการวิจัยในอเมริการะบุว่า ปัจจัยสำคัญในการเลือกคู่สมัยนี้คือวิสัยทัศน์ทางการเมือง ทำให้การแยกขั้วทางการเมืองชัดเจนมากขึ้นทุกที


รายงานการวิจัยในอเมริการะบุว่า ปัจจัยสำคัญในการเลือกคู่สมัยนี้คือวิสัยทัศน์ทางการเมือง ทำให้การแยกขั้วทางการเมืองชัดเจนมากขึ้นทุกที

ผลการวิเคราะห์คู่สามีภรรยามากกว่าห้าพันคู่ในสหรัฐ พบว่าปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกคนถูกใจถึงขั้นยอมแต่งงานด้วยนั้น คือการมีวิสัยทัศน์ทางสังคมและการเมืองที่เหมือนกัน มากกว่าปัจจัยอื่นๆ ยกเว้นการประพฤติปฏิบัติทางศาสนา

รายงานที่วิเคราะห์ว่าปัจจัยอะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้หาคนถูกใจจริงๆที่จะอยู่กันได้นานๆนั้น เป็นผลงานของทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัย Rice และมหาวิทยาลัย Nebraska-Lincoln

ทีมงานชุดนี้วิเคราะห์รูปร่างหน้าตา บุคคลิกลักษณะ และอุปนิสัยของคู่สามีภรรยามากกว่า 5,000 คู่ในสหรัฐ และพบว่า ปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกคนถูกใจถึงขั้นยอมแต่งงานด้วยนั้น คือการมีวิสัยทัศน์ทางสังคมและการเมืองที่เหมือนกัน มากกว่าปัจจัยอื่นๆ ยกเว้นการประพฤติปฏิบัติทางศาสนา เช่น ไปโบสถ์บ่อยมากน้อยแค่ไหน เป็นต้น

รองศาสตราจารย์ John Alford หัวหน้าทีมวิจัยของมหาวิทยาลัย Rice บอกว่า ดูเหมือนว่าความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา และสังคม จะเป็นปัจจัยสำคัญเหนือรูปร่างหน้าตา หรือบุคคลิกลักษณะ และตั้งข้อสังเกตว่า การใช้ประเด็นทางการเมืองเป็นเกณฑ์การเลือกคู่เช่นนี้ อาจส่งผลกระทบอย่างสำคัญต่อการเมืองในอเมริกา ในแง่ที่ว่า เมื่อคู่สามีภรรยามีความคิดเห็นทางการเมืองเหมือนกัน ลูกๆ หรือลูกไม้ก็หล่นไม่ไกลต้น และก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีการแบ่งแยกทางการเมืองออกเป็นสองขั้วให้เห็นชัดเจนมากขึ้นทุกทีก็ได้

รายงานการวิจัยเรื่องนี้ตีพิมพ์ไว้แล้วในวารสาร Journal of Politics

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG