ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักรัฐศาสตร์พบว่าจีนส์หรือกรรมพันธ์มีอิทธิพลสำคัญช่วยกำหนดทัศนะทางการเมือง


อิทธิพลของจีนส์จะเด่นชัดด้านแนวคิดทางสังคมเช่นการทำแท้งหรือรักร่วมเพศ

แต่เดิมนั้นนักรัฐศาสตร์เชื่อว่าจุดยืนทางการเมืองของคนเรามักถูกบ่มเพาะโดยสิ่งแวดล้อม เช่นทัศนะความเชื่อของพ่อแม่ มิตรสหาย การศึกษา และชุมชน แต่ผลการศึกษาใหม่ของ Rose McDermott ศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย Brown ในรัฐ Rhode Island บ่งชี้ว่า อันที่จริงแล้วจีนส์หรือปัจจัยด้านพันธุกรรมก็มีบทบาทในเรื่องนี้ราวครึ่งหนึ่งเช่นกัน โดยนักวิจัยได้ศึกษาเปรียบเทียบ Identical Twins หรือแฝดเหมือนซึ่งเกิดจากไข่ของมารดาใบเดียวกันและมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกัน กับแฝดคล้ายหรือ Fraternal Twins ที่เกิดจากเชื้ออสุจิของบิดากับไข่ของมารดาคนละฟอง โดยมีลักษณะทางพันธุกรรมไม่เหมือนกัน และได้พบว่าราว 60 % ในกลุ่มของ Identical Twins นั้นมีทัศนะทางการเมืองคล้ายๆ กัน เมื่อเทียบกับกลุ่ม Fraternal Twins ซึ่งมักมีทัศนะทางการเมืองที่แตกต่างกันมากกว่า และแสดงว่าปัจจัยด้านพันธุกรรมมีส่วนสำคัญที่ช่วยกำหนดจุดยืนหรือทัศนะทางการเมืองของบุคคลได้

นักวิจัยยังชี้ด้วยว่าอิทธิพลของจีนส์จะมีอิทธิพลเด่นชัดมากกว่าต่อแนวคิดด้านสังคมในแวดวงการเมือง เช่นการทำแท้งหรือความรู้สึกยอมรับหรือไม่ยอมรับคนรักร่วมเพศ นักวิจัยหวังว่าความรู้ที่ลึกซึ้งมากขึ้นในเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองรวมทั้งผลต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะด้วย
รายงานดังกล่าวตีพิมพ์ในวารสาร Trends in Genetics
XS
SM
MD
LG