ลิ้งค์เชื่อมต่อ

พืชพันธุ์ปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นแต่คุณสมบัตินี้อาจใช้ไม่ได้ผลในสภาพอากาศร้อน


ผลการศึกษาชิ้นใหม่ชี้ว่าบรรดาไม้ดอก ต้นไม้และพืชพันธุ์ทางการเกษตรในสมัยปัจจุบันปรับตัวเข้ากับอากาศหนาวได้แต่อาจจะไม่มีคุณสมบัติและเวลาเพียงพอในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาวะอากาศที่เกิดจากภาวะโลกร้อน

เมื่อ 243 ล้านปีที่แล้ว บรรดาไม้ดอกขึ้นเฉพาะในสภาพภูมิอากาศอุ่นแบบทรอปปิก แต่หลังจากนั้น ไม้ดอกได้ขยายพันธุ์ไปทั่วโลก ไปขึ้นตามพื้นที่ที่มีสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นขึ้น คุณ Amy Zanne นักนิเวศวิทยาและทีมงานวิจัยที่มหาวิทยาลัย George Washington University ต้องการหาคำตอบว่าพืชอยู่รอดได้อย่างไรในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็นกว่าเดิม

ทีมงานวิจัยได้ระบุลักษณะสามประการที่เกิดขึ้นกับต้นไม้เพื่อปรับตัวเข้ากับอากาศที่หนาวขึ้น อย่างแรกตือการผลัดใบในช่วงก่อนย่างเข้าฤดูหนาว ประการที่สองคือการปรับขนาดของท่อที่เป็นตัวส่งผ่านน้ำจากรากถึงใบให้มีความแคบลง ตลอดจนการตายของลำต้นไปจนถึงระดับพื้นดินแล้วงอกทดแทนขึ้นมาใหม่จากรากและจากเมล็ดในช่วงฤดูใบไม้ผลิ

คุณ Amy Zanne กล่าวกับผู้สื่อข่าววีโอเอว่าในขั้นต่อไป นอกจากทีมงานจะศึกษาดูว่าพันธุ์พืชเหล่านี้ขึ้นอยู่ที่ใดในโลกบ้าง ขึ้นในที่พื้นที่อากาศหนาวเย็นหรือไม่แล้ว นักวิจัยยังจะพยายามเข้าใจถึงพัฒนาการของคุณสมบัติทั้งสามประการที่เกิดขึ้นในพืชพันธุ์และลำดับของพัฒนาการของคุณสมบัติเหล่านั้น

เพื่อค้นคว้าหาคำตอบ ทีมนักวิจัยได้สร้างต้นไม้แห่งพัฒนาการโดยเเสดงพัฒนาการของพันธุ์พืชจำนวน 3,200 สายพันธุ์ เรียงตามลำดับช่วงเวลา ทีมงานทำการเปรียบเทียบพัฒนาการของคุณสมบัติที่พันธุ์ไม้ได้พัฒนาขึ้นเพื่อความอยู่รอดเมื่อแพร่พันธุ์ไปอยู่ในสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็นขึ้น

คุณ Zanne หัวหน้าทีมวิจัยกล่าวกับผู้สื่อข่าววีโอเอว่าทีมงานพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงทั้งในตัวพืชเองและในคุณสมบัติทั้งสามประการของพืชที่ใช้ในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดเมื่อเปลี่ยนจากที่อยู่ในสภาพอากาศอุ่นไปอยู่ในสภาพอากาศหนาวเย็น เธอกล่าวว่าเพื่อรับมือกับสภาพอากาศหนาวเย็น พืชและต้นไม้จะหดขนาดของท่อส่งน้ำในลำต้นให้แคบลง นอกจากนี้ พืชจะผลัดใบทุกปี นอกจากนี้พืชบางชนิดได้กลายพันธุ์เป็นพืชล้มลุกที่ลำต้นเเละใบจะเเห้งตาย คงเหลือแต่รากในช่วงที่อากาศเริ่มหนาวเย็น

คุณ Zanne กล่าวว่าทีมงานพบว่าการเปลี่ยนแปลงในพืชและคุณสมบัติที่พืชใช้ในการอยู่รอดเริ่มเกิดขึ้นเเม้แต่ก่อนหน้าที่พืชจะเริ่มเเพร่ขยายเข้าไปเติบโตในพื้นที่อากาศหนาวเย็น นักวิจัยชี้ว่าข้อมูลที่ค้นพบดังกล่าวนี้มีความสำคัญมากที่สุดในการศึกษานี้

คุณ Zanne กล่าวกับผู้สื่อข่าววีโอเอว่าทีมงานพบว่าเริ่มเห็นการปรับตัวในพืชสายพันธุ์ต่างตั้งแต่ก่อนหน้าที่ต้นไม้จะเข้าไปแพร่พันธุ์ในสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็นเสียอีก โดยจะสังเกตุเห็นว่าขนาดท่อลำเลียงน้ำในลำต้นจะเเคบลงและเริ่มแปรสภาพเป็นพืชล้มลุก พัฒนาการของพืชและต้นไม้แบบนี้เเสดงให้เห็นว่าพืชตอบสนองต่อปัจจัยอื่นๆรอบตัว

คุณ Zanne และทีมวิจัยยังวางแผนที่จะศึกษาพืชพันธุ์ที่อยู่ในสภาพภูมิอากาศอุ่นหรือแห้งหลังจากการศึกษาที่เสร็จสิ้นไปชี้ว่าไม้ดอก ต้นไม้และพืชทางการเกษตรในสมัยปัจจุบันอาจจะไม่มีคุณสมบัติหรือเวลาเพียงพอในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสภาวะอากาศโลกที่อุ่นขึ้นอันเป็นผลสืบเนื่องจากภาวะเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
XS
SM
MD
LG