ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ประธานาธิบดีอาคีโน่ใช้ YouTube เป็นสื่อกลางตอบคำถามยากๆจากประชาชนฟิลิปปินส์เป็นคนแรก


ประธานาธิบดีอาคีโน่ใช้ YouTube เป็นสื่อกลางตอบคำถามยากๆจากประชาชนฟิลิปปินส์เป็นคนแรก

ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ Benigno Aquino ปรากฎตัวทางเว็บไซต์วีดีโอ YouTube เป็นเวลาราว 45 นาที เพื่อตอบคำถามที่ประชาชนฟิลิปปินส์ส่งเข้ามาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงและแนวทางป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในฟิลิปปินส์

ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ Benigno Aquino ตอบคำถามมากมายหลายข้อที่บรรดาประชาชนผู้ชมเว็บไซต์ YouTube ส่งเข้ามาในโครงการ World View ของบริษัท Google เจ้าของเว็บไซต์ YouTube


คำถามสำคัญเรื่องหนึ่งคือเรื่องเศรษฐกิจและการจ้างงานในฟิลิปปินส์ ประธานาธิบดี Aquino ระบุว่าขณะนี้รัฐบาลกำลังมุ่งดึงดูดการลงทุนทั้งจากต่างชาติและภายในท้องถิ่น รวมถึงพยายามปรับหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับตำแหน่งงานในท้องถิ่น เพื่อลดความไม่สมดุลระหว่างทักษะฝีมือแรงงานกับตำแหน่งงานที่ว่างอยู่หลายหมื่นตำแหน่ง

ในการตอบคำถามประชาชนทางเว็บไซต์ YouTube ครั้งนี้ ประธานาธิบดี Aquino มุ่งเน้นที่เรื่องเศรษฐกิจ การแก้ปัญหาคอรัปชั่นและความมั่นคง คุณ Ben นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ ลอส บาโยส คือผู้หนึ่งที่ถามคำถามเกี่ยวกับภารกิจสำคัญที่สุดด้านความมั่นคงในปัจจุบัน ซึ่งประธานาธิบดี Aquino อธิบายว่าแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กองทัพและหน่วยงานรักษากฎหมายในฟิลิปปินส์ ต้องเริ่มจากการสนับสนุนด้านการเงินและที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ได้ผลักดันให้มีการซื้อาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่ๆสำหรับกองทัพเรือ กองทัพอากาศและหน่วยรักษาการณ์ชายฝั่ง

คำถามต่อมาคือการจัดการกับปัญหากลุ่มกฐฎมุสลิมและคอมนิวนิสต์ ซึ่งประธานาธิบดี Aquino ตอบว่าต้องเริ่มด้วยการแก้ไขปัญหาปากท้องของกลุ่มกบฎเหล่านั้น ผ่านโครงการสร้างสาธาณูปโภค ให้การศึกษาและลดความขาดแคลนปัจจัยดำรงชีวิตในพื้นที่ที่คนมุสลิมส่วนใหญ่อาศัยอยู่

ประธานาธิบดี Aquino คือผู้นำเอเซียคนแรกที่ปรากฎตัวเพื่อตอบคำถามทางเว็บไซต์ YouTube ตามโครงการ World View ของ Google คุณ Deborah Nga ผู้นำฝ่ายนโยบายสาธารณะประเทศแถบเอเซียของ Google กล่าวยกย่องประธานาธิบดี Aquino ที่ใช้ YouTube เป็นช่องทางเข้าถึงประชาชนด้วยการตอบคำถามยากๆ พร้อมยังเชมเชยรัฐบาลฟิลิปปินส์ว่ายึดมั่นต่อประชาธิปไตยและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนใช้สื่อสังคมออนไลน์มากขึ้นแม้หลายประเทศเกรงว่าสื่อสังคมออนไลน์อาจเป็นตัวการสร้างภัยคุกคามด้านความมั่นคงต่อรัฐบาลได้เช่นกัน

XS
SM
MD
LG