ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ฟิลิปปินส์เน้นการเตรียมตัวรับมือกับภัยธรรมชาติล่วงหน้าเพราะเสี่ยงสูง


A house with the writings on the roof saying that food and water are needed is seen from a Philippine Air Force helicopter.
A house with the writings on the roof saying that food and water are needed is seen from a Philippine Air Force helicopter.

ฟิลิปปินส์มักเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับนานาชาติที่มุ่งหาแนวทางลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่ประเทศจะประสบในอนาคต

ฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพการประชุมนานาชาติอยู่บ่อยครั้งเพื่อระดมแนวทางลดความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติ

อย่างเมื่อไม่นานมานี้ที่เมือง Cebu ฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีจาก 21 ประเทศสมาชิกกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่งเอเชียเเปซิฟิก หรือ APEC ประเด็นของการประชุมเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางพลังงานเพื่อหาทางป้องกันไม่ให้เกิดภาวะขัดข้องของกระแสไฟฟ้าในยามที่ประสบกับภัยธรรมชาติ

และเมื่อเร็วๆ นี้ในกรุงมะนิลา มีการประชุมเพื่อหาแนวทางรับมือกับปัญหาการขาดแคลนเสบียงอาหารหลังเกิดภัยธรรมชาติขึ้น

Praveen Agrawal ผู้อำนวยการประจำประเทศฟิลิปปินส์แห่งโครงการอาหารโลก หรือ WFP กล่าวว่าในฟิลิปปินส์ การลดภาวะอดอยากในช่วงวิกฤติภัยธรรมชาติเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นหลังเกิดพายุไต้ฝุ่นหรือภัยธรรมชาติอื่นๆ

World Risk Index ประจำปี 2014 ชี้ว่าฟิลิปปินส์อยู่ในลำดับที่สองจาก 171 ประเทศทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติมากที่สุด รองลงมาจากประเทศ Vanuatu ซึ่งเป็นประเทศเกาะในแปซิฟิกใต้ที่ติดอันดับแรก

ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาสำนักงาน USAID ของสหรัฐมอบเงินแก่โครงการอาหารโลกปีละ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่มุ่งช่วยเหลือประเทศต่างๆ ในการเตรียมตัวรับมือกับภัยธรรมชาติ

โครงการบางโครงการเกี่ยวข้องกับการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า เพื่อช่วยให้ประเทศนั้นๆ เตรียมตัวให้พร้อมล่วงหน้าก่อนเกิดภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการสำรองเสบียงอาหารให้เพียงพอ ตลอดจนมาตรการต่างๆ เพื่อให้การรับมือกับอุปสรรคต่างๆทำได้อย่างราบรื่น

โครงการอาหารโลกได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการเตรียมถุงเสบียงบรรเทาทุกข์ด้วยเครื่องจักรที่กระทรวงสวัสดิการสังคมของฟิลิปปินส์ เครื่องจักรดังกล่าวสามารถเตรียมถุงเสบียงบรรเทาทุกข์ได้ถึงห้าหมื่นห่อต่อ 24 ชั่วโมง

นาง Corazon Soliman รัฐมนตรีสวัสดิการสังคมและการพัฒนากล่าวว่าประสบการณ์ครั้งนั้นทำให้ทางกระทรวงเตรียมพร้อมแผนการขนส่งอาหารเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยและการเก็บกักเสบียงอาหารในจุดต่างๆ ที่สะดวกต่อการนำไปแจกจ่าย มีการฝึกอบรมทีมบรรเทาทุกข์เคลื่อนที่เร็วนอกพื้นที่ประสบภัยที่สามารถเริ่มทำงานได้ทันทีหลังเกิดภัยพิบัติและยังตระเตรียมวิธีการสื่อสารทางเลือกวิธีอื่นๆ เอาไว้รองรับ

รัฐมนตรีหญิงของฟิลิปปินส์คนนี้กล่าวว่าประสบการณ์จากภัยพิบัติในอดีตช่วยให้ฟิลิปปินส์สามารถเตรียมตัวรับมือกับภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

XS
SM
MD
LG