ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์คุณนฤดี ชัยนาม นักวิ่งจากนคร Portland มลรัฐ Oregon


สัมภาษณ์คุณนฤดี ชัยนาม นักวิ่งจากนคร Portland มลรัฐ Oregon

คุณนฤดี ชัยนาม เป็นนักวิ่งจากนคร Portland มลรัฐ Oregon ซึ่งได้ลงวื่งแข่งระยะทางห้าและสิบกิโลเมตรในประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐและญี่ปุ่น

คุณนฤดีอธิบายถึงการวิ่งและการซ้อมวิ่ง ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการวิ่งและการสมัครวิ่งแข่ง ดังที่ชนิดา อังคณารักษ์ บันทึกมาเสนอ

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG