ลิ้งค์เชื่อมต่อ

งานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพในช่องปากของนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคที่กรุงลอนดอนปีที่แล้ว ทำความประหลาดใจให้กับทันตแพทย์เป็นอย่างมาก


นักวิจัยในอังกฤษที่สำรวจสุขภาพในช่องปากของนักกีฬาประเทศต่างๆที่ไปร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูร้อนในกรุงลอนดอนในปีที่แล้ว รู้สึกประหลาดใจกับผลที่ได้รับเป็นอย่างมาก

ศจ. ทันตแพทย์ Ian Needleman ของสถาบันทันตกรรม Eastman ของ University College ในกรุงลอนดอน บอกว่าที่คิดทำวิจัยเรื่องนี้ก็เพราะตั้งสมมุติฐานขึ้นมาว่า เพราะว่าสุขภาพในช่องปากสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตได้ เพราะฉะนั้นก็อาจส่งผลกระทบต่อการฝึกและการแข่งขันของนักกีฬาได้ด้วย

นักวิจัยตรวจสภาพช่องปากของนักกีฬาที่ไปร่วมการแข่งชันดังกล่าวมากกว่าสามร้อยคน และศจ. Ian Needleman บอกว่าที่พบเห็นก็คือ มีฟันผุกันมาก ผุหลายซี่ ไม่ใช่เพียงซี่เดียว นอกจากนี้ก็มีโรคเหงือก ฟันกร่อนเพราะรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีกรด และอาการบอบช้ำ ซึ่งคาดได้จากกีฬาบางประเภท

ทันตแพทย์ผู้นี้ประหลาดใจกับสุขภาพในช่องปากของนักกีฬาเหล่านี้มาก โดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่า นักกีฬาเหล่านี้อายุยังน้อย อยู่ในวัยรุ่นหรือยี่สิบกว่าๆเท่านั้น นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่ได้รับการดูแลทางการแพทย์เป็นอย่างดี เข้าใจดีว่าจะต้องรักษาร่างกายและฝึกฝนอย่างไรบ้าง แต่จะด้วยเหตุผลกลใดไม่เป็นที่ทราบ ไม่ให้ความสนใจกับการรักษาสุขภาพในช่องปาก

นักวิจัยชาวอังกฤษผู้นี้ชี้แนะว่า สุขภาพในช่องปากอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในตัวเองของนักกีฬาได้ ยกตัวอย่างเช่น นักกีฬาที่เป็นโรคเหงือกและมีเลือดออกตามไรฟัน อาจรู้สึกอับอายและมีความมั่นใจในตนเองน้อยลง ซึ่งสามารถส่งผลกระทบนักกีฬาผู้นี้ในการแข่งขันได้

ในอีกด้านหนึ่ง นักกีฬาเหล่านี้มาจากประเทศต่างๆ รวมทั้งสหรัฐ ปัญหาของสุขภาพในช่องปาก อาจสะท้อนถึงแนวโน้มของสุขภาพในช่องปากของประชากรโดยรวมในแต่ละประเทศที่นักกีฬาเหล่านี้เป็นตัวแทนมาด้วยก็ได้ เพราะสุขภาพดังกล่าวยังอาจเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาณบ่งชี้สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของนักกีฬานั้นๆด้วย

ยังจะมีการวิจัยเรื่องสุขภาพในช่องปากของนักกีฬาต่อไป เพื่อหาทางป้องกันปัญหาดังกล่าวในอนาคต
XS
SM
MD
LG