ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์คุณอลงกรณ์ เหล่างามอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน


สัมภาษณ์คุณอลงกรณ์ เหล่างามอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
สัมภาษณ์คุณอลงกรณ์ เหล่างามอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

ในขณะที่ประเทศต่างๆทั่วโลก ได้มีการเร่งพัฒนาด้านการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านต่างๆเป็นอย่างมากนี้ คุณอลงกรณ์ เหล่างามอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้อธิบายถึงประเด็นปัญหาเกืี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของประเทศไทย และระบุว่า สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงประเด็นปัญหานี้ และได้ดำเนินงานในหลายด้าน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านนี้ ระหว่างประเทศไทย กับสหรัฐและแคนาดา

ชนิดา อังคณารักษ์​บันทึกการสัมภาษณ์มาเสนอ

XS
SM
MD
LG