ลิ้งค์เชื่อมต่อ

OECD รายงานว่าความกังวลที่ว่าคนต่างด้าวเป็นภาระทางเศรษฐกิจขาดข้อเท็จจริงมาสนับสนุน


องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา Organization for Economic Cooperation and Development หรือ OECD รายงานว่าความกังวลที่ว่าคนต่างด้าวเป็นภาระทางเศรษฐกิจของประเทศเจ้าบ้านขาดข้อเท็จจริงมาสนับสนุน

OECD ซึ่งมีประเทศพัฒนาแล้ว 34 ประเทศเป็นสมาชิกระบุว่าภาระของรัฐบาลอันเนื่องมาจากคนต่างด้าว คิดเป็นเพียงแค่ไม่ถึง 0.5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือ GDP

รายงานฉบับนี้ระบุว่า คนต่างด้าวตอบแทนประเทศเจ้าบ้านในรูปแบบของภาษีและการให้ทางสังคมมากกว่าประโยชน์ที่พวกเขาได้รับจากรัฐบาล อย่างไรก็ตาม มีหลายครั้งที่คนต่างด้าวถูกมองว่าเป็นปัญหาสังคม เพราะนักการเมืองใช้ประเด็นนี้เพื่อผลแประโยชน์ทางการเมืองของตน

องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาชี้ว่าทวีปเอเชีย โดยเฉพาะจีนและอินเดีย เป็นที่มาของ 36% ของคนต่างด้าวทั้งหมดในประเทศสมาชิกขององค์การนี้

นอกจากนั้น OECD ยังได้แนะนำว่าหากประเทศใดต้องการให้คนต่างด้าวสามารถตอบแทนสังคมทางเศรษฐกิจมากขึ้น ต้องเปิดโอกาสด้านอาชีพให้พวกเขาอย่างเพียงพอ

โปรดติดตามรายละเอียดจากคลิปเรื่องนี้ในรายการข่าวสดสายตรงจากวีโอเอ

รายงานโดย ห้องข่าววีโอเอและสำนักข่าวต่างประเทศ/เรียบเรียงโดยรัตพล อ่อนสนิท
XS
SM
MD
LG