ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ที่ประชุมเรื่องความมั่นคงทางอาหารเน้นย้ำความสำคัญของการประมงยั่งยืน


please wait

No media source currently available

0:00 0:04:37 0:00
Direct link

การประชุม The Global Oceans Action Summit ที่กรุงเฮกในเรื่องความมั่นคงทางอาหารและการอนุรักษ์และการเจริญเติบโตของการประมง หรือ Blue Growth สิ้นสุดลงในวันที่ 25 เมษายนนี้

มีตัวเลขที่แสดงถึงความสำคัญของมหาสมุทรต่อมนุษย์ว่า ราวๆ 40% ของประชากรโลกพำนักอาศัยอยู่ในระยะไม่เกิน 100 กิโลเมตรของชายฝั่งทะเล ในขณะที่ คนเกือบ 700 ล้านคนอยู่ในบริเวณที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเพียง 10 เมตร และประมาณ 12% ชองประชากรโลกทำมาหากินกับทะเล

รัฐมนตรี Sharon Dijksma ของกระทรวงเกษตรของเนเธอร์แลนด์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ด้วยจำนวนประชากรโลกที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นไปเป็น 9 พันล้านคนในอีก 36 ปีข้างหน้า การอนุรักษ์และการร่วมมือกันเพื่อให้มหาสมุทรของโลกมีความเป็นอยู่ที่ดีและผลิตผลสูง จะช่วยให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและแพร่กระจายความมั่งคั่งออกไปได้ทั่วหน้า

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของเนเธอร์แลนด์กล่าวว่า 80% ของสิ่งมีชีวิตในโลกอยู่ในมหาสมุทร และว่ามหาสมุทรเป็นระบบบำรุงชีพของโลกที่ช่วยควบคุมบรรยากาศโลก และผลิตครึ่งหนึ่งของออกซิเจนที่มนุษย์ทุกคนต้องการอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

และย้ำว่า เราจะคงความมั่นคงทางอาหารในโลกไม่ได้ ถ้าไม่มีการประมงอย่างยั่งยืน และว่า 17% ของโปรทีนสัตว์ที่มนุษย์บริโภคมาจากปลา และคาดว่าความต้องการดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าตัวในอีก 20 ปีข้างหน้า

เป็นที่ยอมรับกันว่า มีภัยคุกคามสุขภาพของมหาสมุทรอยู่สามอย่าง คือการประมงเกินขีดจำกัด การเปลี่ยนแหล่งที่อยู่ของสัตว์น้ำ และมลภาวะ

Dr. Jim Yong Kim ผู้อำนวยการใหญ่ของธนาคารโลก ซึ่งกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมทางวิดีทัศน์ กล่าวว่า ธนาคารโลกได้เพิ่มการสนับสนุนให้กับการประมง การลดมลภาวะ และการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่ของสัตว์น้ำ ซึ่งรวมเรียกง่ายๆ ว่า “Blue Growth” ในส่วนต่างๆ ของโลก รวมถึงประเทศ Sierra Leone และ Liberia ในแอฟริกา ซึ่งเวลานี้จับปลาได้มากขึ้น 40%

และสำหรับมหาสมุทรแปซิฟิค ผู้อำนวยการใหญ่ของธนาคารโลกกล่าวว่า ธนาคารโลกกำลังร่วมมือกับหลายประเทศที่สนับสนุนการกำหนดขีดจำกัดการจับปลา Tuna อย่างได้ผลสูงสุด ซึ่งอาจเพิ่มรายได้ให้กับชาวประมงในแต่ละปีได้สูงถึง 250 ล้านดอลล่าร์

นาย Arni Mathiesen ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขององค์การอาหารและการเกษตร (FAO) ของสหประชาชาติ เน้นถึงความสำคัญของ Blue Growth ต่อที่ประชุมว่า มีเหตุผลที่ดีหลายอย่างที่ทำให้ต้องผลักดันเรื่อง Blue Growth นอกจากความเป็นอยู่ที่ดีของโลกแล้ว สุขภาพอนามัยและความมั่นคงทางอาหารของเราขึ้นอยู่กับว่าเราปฏิบัติต่อมหาสมุทรอย่างไร ทรัพยากรทางทะเลไม่ใช่ของที่ไม่มีวันหมดสิ้น และเรายังจะใช้มหาสมุทรเป็นที่ทิ้งขยะต่อไปอีกไม่ได้ด้วย

เจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติผู้นี้กล่าวไว้ด้วยว่า มหาสมุทรของโลกกำลังสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอย่างรวดเร็ว และสัตว์น้ำในหลายบริเวณกำลังประสบภัยคุกคามจากสิ่งมีชีวิตที่แพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็ว เขากล่าวว่า FAO มีโครงการที่จะช่วยให้ชาวประมงตามท้องถิ่นบริหารจัดการกับปริมาณปลาของตนได้ แต่ประเทศ หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ที่ไปร่วมการประชุมครั้งนี้ จะต้องให้พันธกรณีและร่วมกันทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วย
XS
SM
MD
LG