ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ปัญหาโรคอ้วนและน้ำหนักเกินมาตรฐานกำลังคุกคามประชากรทั่วโลกเกือบ 2 พันล้านคน


ปัญหาโรคอ้วนและน้ำหนักเกินมาตรฐานกำลังคุกคามประชากรทั่วโลกเกือบ 2 พันล้านคน

รายงานสำรวจล่าสุดของสถาบันวิจัย Worldwatch ในกรุงวอชิงตันชี้ว่า ปัจจุบันประชากรโลกเกือบ 1 ใน 3 มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน และแนวโน้มคนเป็นโรคอ้วนกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งเชื่อว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากประชากรมีรายได้สูงขึ้น การรับประทานอาหารไขมันสูงมากขึ้น และออกกำลังกายน้อยลง

รายงานสำรวจล่าสุดของสถาบันวิจัย Worldwatch ในกรุงวอชิงตันซึ่งเก็บข้อมูลด้านสุขภาพใน 177 ประเทศทั่วโลกระบุว่า ปัจจุบันประชากรโลกเกือบ 2 พันล้านคนมีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน ซึ่งคำนวณจากดัชนีมวลกาย ถ้าสูงกว่า 25 ก็จัดว่ามีน้ำหนักตัวเกินหรือเป็นโรคอ้วน

คุณ richard Weil แห่งสถาบันวิจัย Worldwatch ชี้ว่าขณะนี้ประชากรทุกประเทศมีแนวโน้มน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐ แคนาดา อังกฤษและออสเตรเลีย คุณ Weil ระบุว่าในประเทศพัฒนาแล้วบางประเทศ เกือบ 80% ของประชากรวัยผู้ใหญ่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน นำโดยสหรัฐซึ่งมีผู้ใหญ่อเมริกันเป็นโรคอ้วนราว 78.6% นักวิจัยผู้นี้บอกด้วยว่าไม่ว่าที่ไหนที่ผู้คนมีอันจะกินและมีเวลาพักผ่อน จะเห็นได้ชัดว่ามีการออกกำลังกายน้อยลงและไม่ดูแลระมัดระวังเรื่องการรับประทานอาหาร

อย่างไรก็ดี ปัญหาโรคอ้วนนี้มิได้จำกัดเฉพาะประเทศที่ร่ำรวยเท่านั้น แต่ในประเทศที่ประชากรมีรายได้สูงขึ้นหรือมีชนชั้นกลางเพิ่มขึ้นเช่นในจีน อินเดียและแถบตะวันออกกลาง ต่างพบว่าปัญหาโรคอ้วนกำลังขยายตัวลุกลามในหลายพื้นที่เช่นกัน

แต่เมื่อมองในกลุ่มประเทศที่มีอัตราส่วนประชากรวัยผู้ใหญ่น้ำหนักตัวเกินมาตรฐานน้อยกว่าประเทศอื่นๆ รายงานชิ้นนี้พบว่าญี่ปุ่นและฝรั่งเศสอยู่ในอันดับต้นๆ ส่วนหนึ่งเชื่อว่าเป็นเพราะชาวญี่ปุ่นและชาวฝรั่งเศสทางอาหารน้อยกว่าประเทศอื่นๆ

เชื่อว่าโรคอ้วนทำให้เกิดโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่นโรคเบาหวานซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคไต โรคหัวใจและหลอดเลือด ตาบอดและทุพพลภาพ แพทย์หญิง Ann Albright แห่งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC เผยว่าจากการเก็บข้อมูลมานานหลายปี พบว่าจำนวนผู้เป็นโรคอ้วนทั่วโลกเพิ่มขึ้นเมื่อช่วงปลายคริสทศวรรษ 1980 ส่วนผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนราว 6 ปีต่อมา ซึ่งในมุมมองทางวิทยาการโรคระบาดเชื่อว่ามีความสัมพันธ์กันระหว่างจำนวนผู้เป็นโรคอ้วนกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม แพทย์หญิง Ann Albright ระบุว่าไม่ใช่ทุกคนที่มีนำหนักตัวเกินมาตรฐานจะเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 แต่ขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์และพฤติกรรมการใช้ชีวิตด้วย

รายงานขององค์การอนามัยโลกระบุว่า ปัจจุบันมีประชากรโลกมากกว่า 300 ล้านคนป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในประเทศจีน อินเดียและสหรัฐ ส่วนทาง CDC เตือนว่าหากแนวโน้มยังเป็นเช่นนี้ต่อไปภายในช่วง 40 ปีข้างหน้าคือในปี ค.ศ 2050 ประชากรโลกราว 1 ใน 3 อาจป่วยเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งพอๆกับจำนวนผู้เป็นโรคอ้วนหรือน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานในปัจจุบัน

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG