ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผลการสำรวจชี้ 33 % ของ Baby Boomers ในอเมริกาเป็นโรคอ้วนและมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น 34 %


ผลการสำรวจชี้ 33 % ของ Baby Boomers ในอเมริกาเป็นโรคอ้วนและมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น 34 %
ผลการสำรวจชี้ 33 % ของ Baby Boomers ในอเมริกาเป็นโรคอ้วนและมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น 34 %

Baby Boomers หมายถึงกลุ่มคนที่เกิดช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองระหว่างปี ค.ศ. 1946 – 1964 หรือปีพ.ศ. 2489 – 2507 และขณะนี้มีอยู่ถึงราว 77 ล้านคนในสหรัฐ โดยคนที่เกิดก่อนในรุ่นแรกๆ เริ่มย่างเข้าวัย 65 ปีและกำลังทยอยเกษียณจากงาน แต่ผลการสำรวจที่ทำโดย Associated Press-LifeGoesStrong.com แสดงว่าคนกลุ่มนี้มีอัตราการเป็นโรคอ้วนถึงราว 33 % เมื่อเทียบกับคนกลุ่มอายุอื่นๆ ที่เป็นโรคอ้วนโดยเฉลี่ย 25 % นอกจากนั้นคนรุ่น Baby Boomers ในอเมริกาอีกราว 36 % ยังมีน้ำหนักตัวเกินพอดีแม้จะยังไม่จัดว่าเป็นโรคอ้วนก็ตาม

คำแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพโดยทั่วไประบุว่าผู้ที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ควรมีกิจกรรมออกกำลังกายซึ่งช่วยให้หัวใจเต้นแรง หรือ aerobic exercise ในระดับปานกลาง เช่นการเดินเร็วๆ การเรียนเต้นรำ หรือการเข็นรถตัดหญ้ารวมสัปดาห์ละสองชั่วโมงครึ่ง แต่มี Baby Boomers เพียง 25 % เท่านั้นที่บอกว่าตนมีโอกาสออกกำลังกายจนได้เหงื่อสัปดาห์ละ 4-5 ครั้ง ในขณะที่ส่วนใหญ่บอกว่าได้ออกกำลังกายจนหัวใจแต้นแรงอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งเดียว ยิ่งกว่านั้น 37 % ของคนสูงอายุในอเมริกากลุ่มนี้ไม่เคยออกกำลังกายเพื่อช่วยสร้างกล้ามเนื้อหรือที่เรียกว่า strength training เลย การออกกำลังเพื่อสร้างกล้ามเนื้อดังกล่าวนี้นับว่าสำคัญเพื่อป้องกันการสูญเสียกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นเรื่องปกติเมื่อเราแก่ตัวลง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ชี้ว่าในกลุ่มผู้สูงอายุนั้นการออกกำลังกายและควบคุมน้ำหนักตัวเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพต่างๆ เช่นโรคอ้วน โรคหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง เป็นต้น แต่การจะลดน้ำหนักตัวนั้นต้องทำควบคู่กันไประหว่างการควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย เพราะการควบคุมอาหารเพียงอย่างเดียวมักไม่ได้ผล โดยเฉพาะในคนวัยสูงอายุที่มักจะสูญเสียกล้ามเนื้อไปจึงต้องพยายามรักษากล้ามเนื้อไว้ เพื่อความสามารถในการเคลื่อนไหวและคุณภาพชีวิตในวัยชรา ตัวเลขด้านสุขภาพในสหรัฐฯ ยังแสดงด้วยว่าคนสูงอายุที่เป็นโรคอ้วนมักต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพมากกว่าคนที่มีน้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์พอดีราว 34 %

XS
SM
MD
LG