ลิ้งค์เชื่อมต่อ

โอบาม่าแถลงเป้าการทำงานประจำปี 2557 ต่อรัฐสภา


ประธานาธิบดีโอบาม่าแถลงเป้าการทำงานประจำปี 2557 หรือที่เรียกว่า State of the Union Address ต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภาสหรัฐฯ เมื่อค่ำวันอังคารที่ 28 มกราคม ซึ่งในปีนี้ผู้นำสหรัฐฯ พูดถึงช่องว่างด้านรายได้ระหว่างคนจนและคนรวยและเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ โดยจะประกาศเรื่องการออกคำสั่งของประธานาธิบดีเพื่อเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำสำหรับคนงานในบริษัทที่ได้สัญญาจ้างใหม่จากรัฐบาลกลางสหรัฐฯ จาก 7 ดอลลาร์ 25 เซ็นต์หรือราว 235 บาทต่อชั่วโมงในขณะนี้ เป็น 10 ดอลลาร์ 10 เซ็นต์หรือประมาณ 330 บาทต่อชั่วโมง ซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นอำนาจที่ผู้นำฝ่ายบริหารสามารถทำได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสภา

นอกจากเรื่องค่าแรงขั้นต่ำแล้ว ประธานาธิบดีโอบาม่ายังเรียกร้องให้รัฐสภาผ่านร่างกฎหมายปฏิรูประบบคนเข้าเมือง ซึ่งผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภามาแล้วเมื่อปีก่อนแต่ยังติดอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เพราะพรรครีพับริกันไม่เห็นด้วย รวมถึงเรื่องการสร้างโอกาสงานสำหรับคนว่างงานระยะยาว การปรับปรุงระบบประกันสังคม การขยายโครงการด้านการศึกษาและฝึกอบรม รวมทั้งการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของประเทศด้วย

ผลการสำรวจของ ABC News/Washington Post ขณะนี้แสดงว่าประธานาธิบดีโอบาม่าได้รับความเชื่อมั่นจากคนอเมริกันเพียง 37 % เท่านั้นว่าจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเพื่ออนาคตของประเทศ
XS
SM
MD
LG