ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ปัญหาซีเรียและการรวบรวมข้อมูลการใช้โทรศัพท์จะตามผู้นำสหรัฐฯ ไปพร้อมการประชุม G8


คาดว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะต้องตอบคำถามเรื่องการรวบรวมข้อมูลโดย NSA ระหว่างการพบกับนายกรัฐมนตรีเยอรมนี

โดยปกติแล้วการประชุมผู้นำกลุ่มประเทศ G8 จะมุ่งเน้นเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ แต่ปีนี้คาดว่าประเด็นเรื่องซีเรียจะได้รับความสนใจด้วย และขณะนี้ประธานาธิบดี Vladimir Putin เป็นผู้นำประเทศสมาชิกของกลุ่ม G8 คนเดียวเท่านั้นที่ให้ความสนับสนุนแก่ซีเรียอยู่ และอาจารย์ Scheherazade Rehman ผู้อำนวยการศูนย์ยุโรปศึกษาของมหาวิทยาลัย George Washington ชี้ว่า ผู้นำของรัสเซียทราบดีว่าหากตนไม่ให้ความร่วมมือก็คงไม่สามารถเกิดข้อตกลงสันติภาพใดใดกับซีเรียขึ้นได้ อย่างไรก็ตามอาจารย์ James Goldgeier จากมหาวิทยาลัย American University บอกว่านอกเหนือจากประเด็นเรื่องซีเรียแล้วยังมีเรื่องอื่นๆ ซึ่งสหรัฐฯ กับรัสเซียมีความสนใจร่วมกันอยู่และสามารถร่วมมือกันได้ เช่นการต่อต้านการก่อการร้าย การป้องกันไม่ให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ และการปลดชนวนสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลี เป็นต้น

ส่วนอาจารย์ Scheherazade Rehman แห่งมหาวิทยาลัย George Washington ชี้ว่า เมื่อประธานาธิบดีโอบาม่าพบกับนายกรัฐมนตรี Angela Merkel ของเยอรมนีหลังการประชุม G8 แล้ว คาดว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะต้องตอบคำถามเรื่องการที่หน่วยงานข่าวกรอง NSA ของสหรัฐฯ รวบรวมข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือและการใช้อินเทอร์เน็ต เพราะเดิมนั้นแผนงานดังกล่าวมีขึ้นเพื่อรวบรวมข่าวกรองเกี่ยวกับประเทศในตะวันออกกลาง แต่ต่อมาได้ขยายผลรวมไปถึงประเทศในยุโรปโดยเฉพาะเยอรมนีด้วย ซึ่งได้ทำให้ชาวเยอรมนีไม่พอใจเพราะเห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิพลเมืองขั้นพื้นฐานของตน
XS
SM
MD
LG