ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ประธานาธิบดีโอบาม่าลงนามในร่างกฎหมายลดการใช้จ่ายและเพิ่มเพดานหนี้แล้วเมื่อวันอังคาร ช่วยให้สหรัฐสามารถกู้ยืมเงินไปชำระหนี้ได้ต่อไป


ประธานาธิบดีโอบาม่าลงนามในร่างกฎหมายลดการใช้จ่ายและเพิ่มเพดานหนี้แล้วเมื่อวันอังคาร ช่วยให้สหรัฐสามารถกู้ยืมเงินไปชำระหนี้ได้ต่อไป
ประธานาธิบดีโอบาม่าลงนามในร่างกฎหมายลดการใช้จ่ายและเพิ่มเพดานหนี้แล้วเมื่อวันอังคาร ช่วยให้สหรัฐสามารถกู้ยืมเงินไปชำระหนี้ได้ต่อไป

ประธานาธิบดีบารัค โอบาม่าลงนามในร่างกฎหมายที่ลดการใช้จ่ายและเพิ่มเพดานหนี้เมื่อวันอังคาร ไม่กี่ชัวโมงก่อนจะถึงเส้นตายที่จะทำให้สหรัฐตกอยู่ในสภาพไม่มีเงินที่จะชำระหนี้สินได้ตามกำหนด ตามกฎหมายฉบับนี้ กระทรวงการคลังจะเริ่มกู้เงินเพิ่มได้ทันที สี่แสนล้านดอลล่าร์ และจะกู้เพิ่มได้อีกในเวลาต่อไป ส่วนการลดการขาดดุลนั้น คาดกันว่าจะลดลงได้อย่างน้อย 2.1 ล้านล้านดอลล่าร์ในช่วงเวลาสิบปีข้างหน้า ขณะนี้สหรัฐมีหนี้อยู่รวมทั้งหมด 14.3 ล้านล้านดอลล่าร์

ประธานาธิบดีบารัค โอบาม่าลงนามในร่างกฎหมายที่ลดการใช้จ่ายและเพิ่มเพดานหนี้เมื่อวันอังคาร ไม่กี่ชัวโมงก่อนจะถึงเส้นตายที่จะทำให้สหรัฐตกอยู่ในสภาพไม่มีเงินที่จะชำระหนี้สินได้ตามกำหนด

ประธานาธิบดีโอบาม่ากล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบ White House ว่ากระบวนการลดการขาดดุลงบประมาณของประเทศเริ่มต้นขึ้นแล้วและว่า กฎหมายฉบับนี้เป็นการประนีประนอมที่รับประกันว่าจะต้องลดการขาดดุลงบประมาณให้ได้มากกว่า 2 ล้านล้านดอลล่าร์ เป็นก้าวสำคัญก้าวแรกที่รับประกันว่า สหรัฐจะใช้จ่ายเงินตามกำลังที่จะหามาได้

ตามกฎหมายฉบับนี้ กระทรวงการคลังจะเริ่มกู้เงินเพิ่มได้ทันที สี่แสนล้านดอลล่าร์ และจะกู้เพิ่มได้อีกในเวลาต่อไป ส่วนการลดการขาดดุลนั้น คาดกันว่าจะลดลงได้อย่างน้อย 2.1 ล้านล้านดอลล่าร์ในช่วงเวลาสิบปีข้างหน้า ขณะนี้สหรัฐมีหนี้อยู่รวมทั้งหมด 14.3 ล้านล้านดอลล่าร์

นอกจากนี้ ยังจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง ซึ่งจะมีสมาชิก 12 คนประกอบไปด้วยสมาชิกในรัฐสภาของทั้งสอง

พรรค คณะกรรมการชุดนี้จะเป็นผู้พิจารณาหาทางลดการขาดดุล โดยประธานาธิบดีโอบาม่ากล่าวว่าจะต้องพิจารณาการใช้จ่ายทุกอย่าง รวมทั้งสวัสดิการสังคม ซึ่งสมาชิกพรรคเดโมแครตไม่เห็นด้วย และการขึ้นภาษี ซึ่งพรรครีพับลิกันคัดค้านมาตลอด

อีกเรื่องหนึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะต้องพิจารณาด้วยคือบทแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะกำหนดให้รัฐบาลต้องใช้จ่ายเงินอย่างสมดุล

ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวตำหนิสมาชิกรัฐสภาที่ปล่อยให้การโต้อภิปรายเรื่องการเพิ่มเพดานหนี้ของประเทศยืดเยื้อมาจนถึงวันที่เป็นกำหนดเส้นตาย และว่าวิกฤติการณ์ที่สร้างกันขึ้นมาส่งผลเสียให้แก่เศรษฐกิจของประเทศที่กำลังพยายามจะฟื้นตัว และว่า ความไม่แน่ใจว่ารัฐสภาจะทำความตกลงเพิ่มเพดานหนี้ให้รัฐบาลหรือไม่ กระทบกระเทือนทั้งธุรกิจและผู้บริโภค เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าจะหลีกเลี่ยงได้ทั้งหมด

และกล่าวสำทับส่งท้ายว่า จากนี้ไป ความสนใจอันดับที่หนึ่งของสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองพรรค ควรจะอยู่ที่การสร้างงาน และการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

XS
SM
MD
LG