ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ประธานาธิบดีโอบามาเรียกร้องให้มีการปฎิรูปนโยบายคนเข้าเมืองเสียใหม่


ประธานาธิบดีบารัค โอบามาเรียกร้องให้มีการปฎิรูปนโยบายคนเข้าเมืองเสียใหม่ในคำปราศรัยครั้งแรกในเรื่องนี้นับตั้งแต่เป็นประธานาธิบดี

ประธานาธิบดี บารัค โอบามา กำลังเรียกร้องให้มีการปฎิรูปนโยบายด้านคนเข้าเมืองของสหรัฐเสียใหม่ในคำปราศรัยครั้งสำคัญครั้งแรกของประธานาธิบดีโอบามาที่พูดเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนับตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี

ประธานาธิบดี โอบามา กล่าวว่าระบบเกี่ยวกับคนเข้าเมืองของสหรัฐไม่สมบูรณ์และน่ากลัวอันตราย อีกทั้งพรมแดนสหรัฐกว้างยาวมากเกินไปจนกระทั่งไม่อาจใช้วิธีสร้างรั้วกั้นเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ปัญหา

ประธานาธิบดี โอบามา กล่าวไว้ตอนนี้ว่า “กล่าวโดยรวมแล้วระบบด้านคนเข้าเมืองไม่สมบูรณ์ และทุกคนก็ทราบเรื่องนี้ โชคช่างไม่อำนวย ทัศนคติทางการเมืองและการถกเถียงกันในบรรดากลุ่มผลประโยชน์ ตลอดจนอารมณ์ความรู้สึกที่แผ่ซ่านอยู่ในกรุงวอชิงตันที่ว่าการขบแก้ประเด็นปัญหาที่เต็มไปด้วยขวากหนามและทำให้คนเกิดอารมณ์ความรู้สึกขึ้นได้ จะนำผลเสียในทางการเมืองมาให้กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางการปฎิรูป“

2.

ในการกล่าวคำปราศรัยที่คณะวิเทศบริการของมหาวิทยาลัยอเมริกันในกรุงวอชิงตันครั้งนี้ ประธานาธิบดีโอบาม่ากล่าววิงวอนให้มีการปฎิรูปนโยบายด้านคนเข้าเมืองของสหรัฐอย่างกว้างขวางเป็นครั้งแรก แต่มิได้ประกาศให้ทราบว่ามีความคิดริเริ่มใหม่ๆเกี่ยวกับประเด็นปัญหานั้นอย่างไรบ้าง กล่าวไว้เพียงแต่ว่าการปฎิรูประบบคนเข้าเมืองของสหรัฐนั้นเป็นเรื่องจำเป็นต้องทำเมื่อคำนึงถึงในแง่ศีลธรรมจรรยา

เจ้าหน้าที่ของทำเนียบขาวกล่าวว่า ปัจจัยหลายอย่าง รวมทั้งการที่รัฐแอริโซน่าตรากฎหมายที่เข้มงวดเพื่อต่อต้านการลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายออกใช้บังคับเมื่อไม่นานมานี้เป็นเครื่องโน้มน้าวให้ตัดสินใจพูดเกี่ยวกับเรื่องการปฎิรูประบบคนเข้าเมืองของสหรัฐ

ประธานาธิบดีโอบาม่า กล่าวว่าการที่ระดับสหพันธ์ไม่มีการดำเนินการใดๆทำให้รู้สึกว่ากฎหมายที่ใช้อยู่นั้นใช้การไม่ได้แล้ว

และกล่าวไว้ตอนนี้ว่า “การฝ่าฝืนที่ว่านี้ รัฐอย่างเช่นแอริโซน่าตัดสินใจทำเช่นนั้นไปตามอำเภอใจ เมื่อดูสภาพการณ์ด้านความคับแค้นใจของคนทั่วประเทศ เรื่องนี้ก็พอจะเป็นที่เข้าใจได้ แต่เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของความคิดที่ไม่ชอบไม่ควรเช่นกันด้วย“

มีการประท้วงกฎหมายใหม่ฉบับนั้นในสหรัฐ แต่ผลของการสำรวจความคิดเห็นของชาวอเมริกันแสดงว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่ที่ตอบคำถามสนับสนุนกฎหมายฉบับนั้น

ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าจำเป็นต้องหาวิธีการที่ครอบคลุมขอบข่ายกว้างขวางมาขบแก้ปัญหาเกี่ยวกับคนเข้าเมือง และพยายามให้ความมั่นใจต่อผู้ที่ต้องการให้เข้มงวดในเรื่องคนเข้าเมืองอีกครั้งหนึ่งว่า ไม่สนับสนุนการให้นิรโทษกรรมแก่ผู้ที่มาอยู่ในสหรัฐแบบผิดกฎหมาย

ประธานาธิบดีโอบาม่ากล่าวไว้ตอนนี้ว่า “ในท้ายที่สุด ชาติของเรา ก็เหมือนกับชาติอื่นๆ คือมีสิทธิและข้อผูกพันที่จะต้องควบคุมพรมแดนและมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องถิ่นที่อยู่และสัญชาติ ไม่ว่าผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายจำนวนสิบเอ็ดล้านคนจะเป็นคนดีมากแค่ไหนหรือมีเหตุผลอะไรก็ตาม พวกเขาควรจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายเหล่านั้น“ ประธานาธิบดีโอบาม่ายังให้ความมั่นใจแก่กลุ่มที่สนับสนุนเรื่องคนเข้าเมืองด้วยว่า ไม่มีความตั้งใจที่จะให้มีการพยายามกวาดจับและเนรเทศผู้ลอบเข้ามาอยู่ในสหรัฐโดยผิดกฎหมายเพราะเป็นเรื่องที่พ้นวิสัยไม่ว่าจะมองในแง่ของการส่งกำลังบำรุง หรือในแง่ของการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูง อีกทั้งจะเป็นการทำลายโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐด้วย

ถึงแม้ประธานาธิบดี โอบามา จะกล่าววิงวอนเช่นนั้นก็ตาม แต่คงไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าบรรดาสมาชิกรัฐสภาอเมริกัน ซึ่งหลายรายกำลังพยายามให้ตนได้รับเลือกตั้งอีกสมัยหนึ่งในการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนพฤศจิ-กายนที่จะถึงนี้ จะหยิบยกประเด็นที่มีการทุ่มเถียงกันเกี่ยวกับการปฎิรูประบบด้านคนเข้าเมืองขึ้นมาพิจารณากันในปีนี้

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG