ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ศัลยแพทย์สหรัฐฯ หวังใช้การปลูกถ่ายชิ้นส่วนสัตว์แก้ปัญหาขาดแคลนอวัยวะโลก


ข้อมูลจากแพทย์ระบุว่ามีผู้ป่วยที่ต้องการการปลูกถ่ายอวัยวะในสหรัฐฯ เพียง 1 ใน 3 เท่านั้นที่ได้รับการปลูกถ่ายเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนอวัยวะ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนอวัยวะทั่วโลก ศัลยแพทย์คนหนึ่งที่ NYU จึงพยายามผลักดันกระบวนการซีโนทรานซ์แพลนเทชั่น (Xenotransplantation) หรือกระบวนการที่นำอวัยวะของสัตว์มาปลูกถ่ายให้แก่มนุษย์ ซึ่งในสหรัฐฯ ขั้นตอนนี้อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะกับผู้ป่วยที่มีอาการร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตเท่านั้น

XS
SM
MD
LG