ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผลวิจัยชี้ ชาวอเมริกันรับข่าวสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ในสัดส่วนที่ชะลอลง


FILE - A mobile phone is used to access news from The Huffington Post on Facebook, in Los Angeles, April 28, 2015.
FILE - A mobile phone is used to access news from The Huffington Post on Facebook, in Los Angeles, April 28, 2015.

ผลวิจัย ชี้ ชาวอเมริกันรับข่าวสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ในสัดส่วนที่ชะลอลง

การวิจัยจาก Pew Research Center ที่เปิดเผยเมื่อวันจันทร์ ระบุว่า 2 ใน 3 ของชาวอเมริกันในวัยผู้ใหญ่ ยังคงรับข่าวสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์อยู่ โดยสัดส่วนการบริโภคหรือรับรู้ข่าวสารผ่านทางโซเชียลมีเดียของผู้ใหญ่ชาวอเมริกันในปีนี้ เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนสัญญาณชะลอตัวในแง่ของการบริโภคข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์

แม้สื่อสังคมออนไลน์จะยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ในร้อยละ 57 ของผู้ที่ทำการสำรวจ มองว่า ข่าวสารที่พวกเขาพบเห็นในสื่อสังคมออนไลน์นั้นอาจไม่ถูกต้องแม่นยำ และร้อยละ 31 ของผู้ที่อยู่ในการสำรวจ กังวลถึงความถูกต้องของข่าวสารในโซเชียลมีเดีย และอีกร้อยละ 11 กังวลถึงความเอนเอียงหรืออคติทางการเมืองจากข่าวสารที่พวกเขาได้รับในช่องทางดังกล่าว

ทั้งนี้ เฟสบุ๊ก ยังเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่มีคนเลือกบริโภคข่าวสารออนไลน์เป็นอันดับแรก ในสัดส่วนร้อยละ 43 รองลงมาคือ Youtube ร้อยละ 21 ทวิตเตอร์ร้อยละ 12 นอกจากนี้ยังมี Instagram และ Reddit ที่อยู่ในช่องทางการรับรู้ข่าวสารของผู้ใหญ่ชาวอเมริกัน

XS
SM
MD
LG