ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนต้องใช้เวลาและความพยายาม


ผลการศึกษาชิ้นใหม่ ชี้ว่า วิธีลดภาวะโลกร้อนที่ได้ผลเร็วและดีกว่าคือการลดแก๊สและมลพิษตัวอื่นๆที่คงอยู่ในอากาศสั้นกว่าคาร์บอนไดออกไซด์

เมื่อแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยออกไปในชั้นบรรยากาศ จะคงอยู่นานหลายสิบปี ในขณะที่มลพิษอื่นๆที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนด้วย อาทิ แก๊สมีเทน กับคาร์บอนดำหรือฝุ่นละอองดำ จะคงอยู่ในอากาศในช่วงสั้นกว่า


คาร์บอนดำเป็นผลพวงของการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ เป็นปัญหาใหญ่ในประเทศกำลังพัฒนาที่หุงหาอาหารด้วยการเตาเผาถ่านไม้กับมูลสัตว์และยังเกิดจากการเผาใหม้ถ่านหินเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า

คาร์บอนดำคงอยู่ในอากาศนานไม่กี่วันก็หายไป แก๊สมีเทนที่ระเหยออกมาจากหลุงฝังกลบขยะ ฟาร์หมเลี้ยงสัตว์ เหมืองแร่และบ่อแก๊สธรรมชาติจะลอยอยู่ในชั้นบรรยกาศราว 10 ปี

ทีมนักวิจัยได้วิเคราะห์มาตราการควบคุมมลพิษที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันสองพันแบบเพื่อวัดมลพิษสองตัวนี้เพื่อดูว่าการควบคุมมลพิษตัวไหนได้ผลดีกว่ากันในการชลอการเิกิดภาวะโลกร้อนและช่วยลดมลพิษในอากาศ

คุณดริว ชินเดล นักวิทยาศาสตร์ด้านสภาวะอากาศแห่งองค์การสำรวจอวกาศของสหรัฐหรือน่าซ่า เป็นหัวหน้าการวิจัยครั้งนี้ เขาชี้ว่า มาตราการสำคัญที่สุดคือการดักจับแก๊สมีเทนที่รั่วออกมาจากท่อส่งแก๊ส จากถังแก๊ส และจากเหมืองถ่านหิน บ่อน้ำมันและบ่อแก๊ส ตลอดจนจากหลุมฝังกลบขยะในเมือง การดักจับแก๊สมีเทนจากแหล่งต่างๆนี้ช่วยลดปริมาณแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศลงได้

ส่วนการลดคาร์บอนดำ คุณชินเดล หัวหน้าทีมวิจัยแนะว่า สามารถทำได้ด้วยการควบคุมมลพิษตัวนี้จากควันเสียรถยนตร์เครื่องยนตร์ดีเซลและการปรับเปลี่ยนจากเตาถ่านไปใช้เตาหุงต้มที่ใช้พลังงานสะอาด

คุณชินเดล หัวหน้านักวิจัยกล่าวว่า หากลดมลพิษตัวนี้ลงได้ในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะเอเชียใต้กับอาฟริกาซึ่งเป็นแหล่งผลิตคาร์บอนดำ ชุมชนท้องถิ่นจะเริ่มได้ประโยชน์จากการลดลงของอุณหภูมิในพื้นที่และปัญหาโรคภัยไข้เจ็บจะลดลงไปด้วย

คุณชินเดล ผูู้้เชี่ยวชาญ กล่าวอีกว่า มาตราการควบคุมดักจับแก๊สมีเทนกับคาร์บอนดำคุ้มกับการลงทุน ประโยชน์ที่ได้มาจากการลดความเสียหายต่อการเกษตรและต่อสุขภาพ เขาบอกว่าผลผลิตทางการเกษตรของพืชหลักจะเพิ่มขึ้นถึง 135 ล้านตันต่อปี ส่วนผลดีที่แทบจะเห็นได้ทันทีสภาวะอากาศในท้องถิ่นและปริมาณน้ำฝน

ทีมนักวิจัย พยากรณ์ว่า หากมีการควบคุมแก็สมีเทนกับฝุ่นคาร์บอนดำได้ จะเกิดภาวะฝนแล้งน้อยลงทั้งในยุโรปตอนใต้กับในอาฟริกา ส่วนในเอเชีย จะเกิดพายุฝนรุนแรงน้อยลง

นอกจากนี้ ยังจะช่วยลดอุณหภูมิของโลกลงได้หนึ่งจุดสององศาเซลเซียสจากระดับอุณหภูมิที่คาดการณ์ไว้ใน 40 ปีข้างหน้า

คุณชินเดล หัวหน้าทีมวิจัย ย้ำว่า ขณะที่ปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศต้องได้รับการแก้ไขให้ลดน้อยลงในระยะยาว แต่ควรริเริ่มมาตราการระยะสั้นเพื่อลดมลพิษชนิดอื่นๆที่เป็นสาเหตุร่วมของภาวะโลกร้อน เสียแต่ตอนนี้

XS
SM
MD
LG