ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์คุณดำรง องคะสุวรรณ วิศวกรไทยคนเดียว ผู้ร่วมก่อสร้างอาคาร World Trade Center


สัมภาษณ์คุณดำรง องคะสุวรรณ วิศวกรไทยคนเดียว ผู้ร่วมก่อสร้างอาคาร World Trade Center
สัมภาษณ์คุณดำรง องคะสุวรรณ วิศวกรไทยคนเดียว ผู้ร่วมก่อสร้างอาคาร World Trade Center

สิบปี หลังจากที่อาคาร World Trade Center ในนครนิวยอร์คถูกโจมตีเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544 วิศวกรและและช่างก่อสร้างก็กำลังมุ่งหน้าสร้างตึกใหม่สี่ตึกในกลุ่มอาคาร World Trade Center ขึ้นมาแทนที่ โดยคุณดำรง องคะสุวรรณ เป็นวิศวกรบริหารงานก่อสร้างคนไทยคนเดียว ในโครงการอาคาร World Trade Center นี้

คุณดำรงอธิบายถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารหมายเลข 1 ถึง 4 ที่เรียกว่า 1,2,3, และ 4 World Trade Center ตลอดจนความคืบหน้าในการก่อสร้างสถานีขนส่งมวลชนใต้กลุ่มอาคาร และศูนย์พิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถาน

ในการก่อสร้างกลุ่มอาคาร World Trade Center ใหม่นี้ ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ต้องนำมาคำนึงถึงได้แก่ การป้องกันรักษาความปลอดภัย คุณดำรงยกตัวอย่างว่า อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุระเบิดมีประสิทธิภาพ สามารถเอ๊กซเรย์แผ่นเหล็กที่หนาได้ถึง 10 นิ้ว

ดังที่ชนิดา อังคณารักษ์ บันทึกมาเสนอ

XS
SM
MD
LG