ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์คุณดำรง องคะสุวรรณ วิศวกรไทยคนเดียว ผู้ร่วมก่อสร้างอาคาร World Trade Center


สัมภาษณ์คุณดำรง องคะสุวรรณ วิศวกรไทยคนเดียว ผู้ร่วมก่อสร้างอาคาร World Trade Center

สิบปี หลังจากที่อาคาร World Trade Center ในนครนิวยอร์คถูกโจมตีเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544 วิศวกรและและช่างก่อสร้างก็กำลังมุ่งหน้าสร้างตึกใหม่สี่ตึกในกลุ่มอาคาร World Trade Center ขึ้นมาแทนที่ โดยคุณดำรง องคะสุวรรณ เป็นวิศวกรบริหารงานก่อสร้างคนไทยคนเดียว ในโครงการอาคาร World Trade Center นี้

คุณดำรงอธิบายถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารหมายเลข 1 ถึง 4 ที่เรียกว่า 1,2,3, และ 4 World Trade Center ตลอดจนความคืบหน้าในการก่อสร้างสถานีขนส่งมวลชนใต้กลุ่มอาคาร และศูนย์พิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถาน

ในการก่อสร้างกลุ่มอาคาร World Trade Center ใหม่นี้ ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ต้องนำมาคำนึงถึงได้แก่ การป้องกันรักษาความปลอดภัย คุณดำรงยกตัวอย่างว่า อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุระเบิดมีประสิทธิภาพ สามารถเอ๊กซเรย์แผ่นเหล็กที่หนาได้ถึง 10 นิ้ว

ดังที่ชนิดา อังคณารักษ์ บันทึกมาเสนอ

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG