ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์คุณชาญยุทธ อุตตมากร ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร


สัมภาษณ์คุณชาญยุทธ อุตตมากร ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ในการเลือกตั้งครั้งที่จะถึงนี้ ชาวนิวยอร์คผู้หนึ่งที่ตั้งใจจะลงคะแนนเสียง ได้แก่ คุณชาญยุทธ อุตตมากร รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี ข่าวสารข้อมูล สำนักงานอัยการพิเศษ ด้านการปราบปรามยาเสพติดของนครนิวยอร์ค

คุณชาญยุทธ อธิบายถึงการลงทะเบียนเลือกตั้ง ในฐานะผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ตลอดจนส่วนกระบวนการการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

รับฟังรายละเอียดจากคุณชนิดา อังคณารักษ์

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG