ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คนอเมริกันเชื้อสายเอเชียในสหรัฐฯ แตะหลัก 24 ล้านคน


Stefany Stuber, 40, a Korean-American who speaks with her daughter Olivia Metzler, 7, about recent attacks on Asian Americans, watches TV with her daughter in Philadelphia, Pennsylvania, U.S., March 24, 2021. Picture taken March 24, 2021. REUTERS/Hannah B
Stefany Stuber, 40, a Korean-American who speaks with her daughter Olivia Metzler, 7, about recent attacks on Asian Americans, watches TV with her daughter in Philadelphia, Pennsylvania, U.S., March 24, 2021. Picture taken March 24, 2021. REUTERS/Hannah B

เมื่อวันพฤหัสบดีศูนย์วิจัย Pew Research Center รายงานผลการวิเคราะห์การสำรวจสำมะโนประชากรในสหรัฐฯ ครั้งล่าสุดซึ่งแสดงว่าจำนวนประชากรชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียในสหรัฐฯ ขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็น 24 ล้านคนแล้ว โดยในบรรดากลุ่มคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียเหล่านี้เป็นผู้ที่มีเชื้อสายจีนอยู่เป็นสัดส่วนมากที่สุดคือราว 23%

ก่อนหน้านี้ Pew Research Center ได้คาดว่าประชากรคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียในสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นเป็น 46 ล้านคนภายในปีค.ศ. 2060 และเมื่อถึงเวลานั้นคนเชื้อสายเอเชียในสหรัฐจะเป็นกลุ่มคนต่างด้าวที่อพยพเข้าไปตั้งหลักแหล่งอยู่ในอเมริกาซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในบรรดากลุ่มผู้อพยพจากประเทศใดๆ

ในแง่การกระจายตัว 45% ของคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียเหล่านี้อาศัยอยู่ในรัฐแถบตะวันตกขณะที่ 24% อยู่ในรัฐทางใต้ และระหว่างปีค.ศ. 2000 ถึง 2019 นั้นประชากรชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่มาจากประเทศภูฐาน เนปาลและเมียนมาเพิ่มจำนวนขึ้นในอัตรารวดเร็วที่สุด ส่วนผู้อพยพที่มีเชื้อสายลาวและเชื้อสายญี่ปุ่นนั้นเพิ่มขึ้นในอัตราน้อยที่สุด

XS
SM
MD
LG