ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รัฐบาลสหรัฐฯ ใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมอัญมณีของเมียนมา


กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีว่ารัฐบาลสหรัฐฯ ได้ใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกับธุรกิจที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของเมียนมาคืออุตสาหกรรมหินอัญมณีที่ยังไม่ได้เจียระไน

โดยรัฐบาลสหรัฐฯ ได้มุ่งเป้าต่อบริษัท Myanmar Gems Enterprise ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลเมียนมาผู้ผูกขาดในกิจกรรมเกี่ยวกับอัญมณีทั้งหมดในประเทศและเป็นแหล่งรายได้สำคัญสำหรับกองทัพเมียนมาด้วย

มาตรการที่รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศใช้วันนี้จะปิดกั้นบริษัทดังกล่าวจากทรัพย์สินทั้งหมดหรือผลประโยชน์ใดๆ จากทรัพย์สินดังกล่าวซึ่งเป็นของบริษัทที่ว่านี้ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนกว่า 50% หรือที่เป็นของบุคคลต้องห้ามหรือของบุคคลใดที่อยู่ในสหรัฐฯ หรือที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมโดยบุคคลของสหรัฐฯ ด้วย กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่ามาตรการที่นำมาใช้นี้จะมีผลในการสกัดกั้นแหล่งรายได้ที่สำคัญสำหรับกองทัพเมียนมา

XS
SM
MD
LG