ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ออสเตรเลียออกกฎหมายฉบับแรกของโลกให้บริษัทสื่อดิจิตัลต้องจ่ายค่าใช้เนื้อหาข่าวของสื่อท้องถิ่น


Google and Facebook logos, words "media, news, media" and Australian flag are displayed in this illustration taken, Feb. 18, 2021.

เมื่อวันพฤหัสบดี ออสเตรเลียเป็นประเทศแรกของโลกที่ออกกฏหมายกำหนดให้บริษัทเทคโนโลยีดิจิตัลอย่างเช่น Facebook และ Google ต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับสื่อในท้องถิ่นหรือในประเทศสำหรับเนื้อหาที่ทางบริษัทนำมาใช้ โดยรัฐสภาออสเตรเลียออกกฏหมายดังกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีและอนุญาตให้คณะอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลสามารถตัดสินเรื่องราคาที่บริษัทเทคโนโลยีควรต้องจ่ายให้กับสื่อเจ้าของเนื้อหาถ้าทั้งสองฝ่ายไม่สามารถทำความตกลงกันได้

ร่างกฎหมายฉบับล่าสุดที่ได้รับความเห็นขอบของรัฐสภาออสเตรเลียนี้รวมถึงบทแก้ไขเพิ่มเติมจากข้อตกลงเดิมระหว่าง Facebook กับรัฐบาลออสเตรเลียซึ่งเปิดโอกาสให้มีเวลาสำหรับการเจรจาสองเดือนเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถทำความตกลงกันก่อนที่ข้อกำหนดของกฎหมายนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้

XS
SM
MD
LG