ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ราคาบ้านและที่ดินในบริเวณเมืองจีน หรือ Chinatown นครนิวยอร์คพุ่งสูงขึ้นมากจนกระทั่งคนจีนจำนวนมากต้องโยกย้ายออกไปหาที่อยู่ใหม่


ชาวจีนค่อยๆหายไปจากย่านไชน่าทาวน์ในนิวยอร์คหลังค่าเช่าบ้านแพงขึ้น

ราคาบ้านและที่ดินในนครนิวยอร์ค โดยเฉพาะบริเวณ Chinatown พุ่งสูงขึ้นมากในช่วงหลายปีมานี้ และแนวโน้มที่ได้เห็นกัน คือร้านค้าและคนจีนผู้ประกอบการดั้งเดิม รวมทั้งคนจีนอพยพที่มักจะไปพักพิงในบริเวณดังกล่าวเมื่อไปถึงอเมริกาใหม่ๆ ต้องโยกย้ายออกไปจาก Chinatown มากขึ้นทุกที และผู้ที่เข้าไปซื้อที่อยู่แทนที่ มักจะเป็นคนผิวขาว ซึ่งเป็นนักวิชาชีพรายได้สูงหรือนักศึกษา

สำหรับผู้อพยพไปอยู่ในอเมริกาเป็นจำนวนมาก จุดพักพิงแรกคือเกาะ Manhatttan ซึ่งเป็นที่ตั้งส่วนหนึ่งของนครนิวยอร์ค โดยเฉพาะตอนล่างของเกาะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Chinatown หรือที่เรียกกันง่ายๆว่า เมืองจีน

นักวิชาการ Peter Kwong ซึ่งสอนวิชา Asian-American Studies และ Urban Planning อยู่ที่ Hunter College ในนิวยอร์คบอกว่า นักพัฒนาบ้านและที่ดินต้องการสร้างอาคารระฟ้า สำหรับธุรกิจ โรงแรมและที่พักอาศัยราคาแพงในเกาะ Manhattan โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารนครนิวยอร์ค ส่วนบริเวณ Chinatown นั้น ไม่ถูกแตะต้องจนถึงบัดนี้

แต่เวลานี้ แนวโน้มดังกล่าวกำลังตั้งเป้าไปที่ Chinatown

เจ้าของร้านอาหารจีน Sun Meirong ซึ่งทำมาหากินและพำนักอาศัยใน Chinatown ตั้งแต่อพยพมาจาก Fuzhou เมื่อกว่า 20 ปีที่แล้ว บอกว่าลูกค้าร้านของเธอ ส่วนใหญ่เป็นคนจีนอพยพ แต่ในช่วงสามปีที่ผ่านมา จำนวนลูกค้าลดลงมาก

เจ้าของร้านอาหารจีนใน Chinatown ในนครนิวยอร์คผู้นี้เล่าต่อไปว่า มีการปรับปรุงตกแต่งบ้านในบริเวณ Chinatown ให้ดูสวยงามมากขึ้น และขายให้กับนักพัฒนาบ้านและที่ดิน โดยไม่คำนึงถึงผู้คนที่พำนักอาศัยในบริเวณนี้มาก่อน เธอบอกว่า คนจีนที่เพิ่งอพยพไปในตอนนี้ ไม่สามารถเช่าหรือซื้อที่อยู่ใน Chinatown ได้อีกต่อไป เพราะราคาแพงขึ้นมาก

Li Hua เลขาธิการสมาคมพนักงานและแรงงานจีนในนิวยอร์ค กล่าวโทษว่า แนวโน้มดังกล่าวเร่งรัดพัฒนามากขึ้นในช่วง 12 ปีที่นาย Michael Bloomberg เป็นนายกเทศมนตรีของนครนิวยอร์ค

เรื่องบ้านราคาแพงเป็นประเด็นสำคัญอันหนึ่งในการหาเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนิวยอร์คปลายปีที่แล้ว และนาย Bill de Blasio นายกเทศมนตรีคนใหม่ให้คำมั่นสัญญาไว้ว่า จะทำงานเพื่อลดช่องว่างระหว่างคนมั่งมีกับคนยากจนในนิวยอร์ค รวมทั้งจัดหาที่พักอาศัยในราคาที่ผู้คนทั่วไปจะเช่าหรือซื้อหาให้ได้ด้วย
XS
SM
MD
LG