ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สารเคมีชนิดใหม่สามารถป้องกันการเริ่มต้นและแพร่กระจายของไฟป่า


นักวิจัยได้พัฒนาสารเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวที่จะสามารถช่วยป้องกันการแพร่กระจายของไฟป่าได้

ของเหลวชนิดใหม่ที่ว่านี้เป็นผลงานของนักวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในแคลิฟอร์เนีย รายงานเรื่องนี้ได้รับการตีพิมพ์อยู่ในรายงานการประชุมของ National Academy of Sciences

คณะนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด กล่าวว่าสารเคมีชนิดนี้อาจกลายเป็นอาวุธที่มีค่าแก่นักผจญเพลิงในการต่อสู้กับไฟป่า

ทุก ๆ ปี ไฟป่าเผาทำลายเนื้อที่ประมาณ 40,000 ตารางกิโลเมตรทั่วสหรัฐฯ โดยในปีพ.ศ. 2561 รัฐบาลใช้งบประมาณกว่า 3 พันล้านดอลล่าร์ในความพยายามเรื่องการดับเพลิง ซึ่งทำให้ทรัพย์สินเสียหายหลายพันล้านดอลลาร์

ไฟป่าเป็นปัญหาที่ร้ายแรงมากทางฝั่งตะวันตกของรัฐแคลิฟอร์เนีย ปีที่แล้ว "Camp Fire" ที่เกิดขึ้นทางเหนือของแคลิฟอร์เนียกลายเป็นไฟป่าที่อันตรายที่สุดในสหรัฐฯ ในรอบศตวรรษ เจ้าหน้าที่ของรัฐกล่าวโทษไฟป่าดังกล่าวว่าทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 86 ราย และยังทำลายอาคารต่าง ๆ กว่า 18,000 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านเรือนของผู้คน

รายงานฉบับใหม่ระบุว่าไฟป่าส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ โดยมักจะเริ่มมาจากตามริมถนน ในบริเวณที่ตั้งแคมป์ และบริเวณรอบ ๆ อุปกรณ์ส่งกระแสไฟฟ้า นักวิจัยพยายามค้นหาสารที่สามารถนำไปใช้กับบริเวณดังกล่าวเพื่อระงับไม่ให้เกิดเพลิงไหม้

โดยปกติแล้ว นักผจญเพลิงมักใช้สารเคมีหน่วงการติดไฟเพื่อใช้ในการดับไฟ สารหน่วงไฟนี้เป็นวัสดุที่สามารถยับยั้งหรือชะลอการแพร่กระจายของไฟ แต่ปัจจุบันทีมนักดับเพลิงใช้สารนี้ในการดับไฟเท่านั้น เนื่องจากการใช้สารเคมีดังกล่าวไม่ได้ถูกออกแบบมาให้อยู่บนต้นไม้หรือพืชอื่น ๆ ได้เป็นเวลานาน ๆ และสามารถหายไปได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศ

บางครั้งมีการใช้สารเคมีนี้เพื่อการแก้ปัญหาระยะสั้น เช่น ใช้ในการป้องกันอาคารต่างๆ เพื่อไม่ให้เป็นเส้นทางของไฟที่ลุกลาม แต่ประสิทธิภาพก็จะสูญเสียไปอย่างรวดเร็วด้วย

ของเหลวที่ได้รับการทดสอบโดยคณะนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนี้ถูกค้นพบเพื่อใช้ในการยืดอายุของสารหน่วงไฟโดยที่ไม่ทำอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

Eric Appel ศาสตราจารย์ด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย Stanford ผู้ช่วยเขียนรายงานฉบับนี้ ตั้งข้อสังเกตว่าการใช้สารเคมีดับไฟป่าดังกล่าวช่วยให้นักผจญเพลิงสามารถป้องกันก่อนที่จะเกิดเพลิงไหม้ได้ และว่าการใช้สารเคมีนี้ยังช่วยคุมเพลิงไฟป่าได้มากขึ้น

นักวิจัยทำการทดลองสารเคมีป้องกันไฟป่าร่วมกับสำนักงานป่าไม้และสำนักงานป้องกันอัคคีภัยของแคลิฟอร์เนีย หรือ CalFire ในบริเวณที่มักจะเกิดเพลิงไหม้ และพบว่าสารเคมีดังกล่าวสามารถป้องกันอัคคีภัยได้อย่างสมบูรณ์ แม้ว่าจะมีฝนตกไปถึงครึ่งนิ้วแล้วก็ตาม แต่ภายใต้สถานการณ์เดียวกัน สารหน่วงไฟที่ใช้กันทั่วไปสามารถป้องกันไฟได้เพียงเล็กน้อยหรือไม่สามารถป้องกันไฟได้เลย

Eric Appel กล่าวว่า เขาหวังสารเคมีป้องกันไฟป่าชนิดใหม่นี้ จะช่วยให้สามารถระบุและดูแลพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อปกป้องชีวิตต่างรวมถึงวิถีชีวิตของผู้คนด้วย

XS
SM
MD
LG