ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การศึกษาใหม่แสดงว่า ในการบำบัดมะเร็งทรวงอกนั้น การผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองออกแต่น้อยดีสำหรับผู้ป่วยกว่าการผ่าตัดใหญ่แบบถอนรากถอนโคน


การศึกษาใหม่แสดงว่า ในการบำบัดมะเร็งทรวงอกนั้น การผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองออกแต่น้อยดีสำหรับผู้ป่วยกว่าการผ่าตัดใหญ่แบบถอนรากถอนโคน

การบำบัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งทรวงอกตามที่ปฏิบัติกันมานั้น เมื่อมะเร็งทรวงอกลุกลามไปถึงระบบต่อมน้ำเหลือง แพทย์มักจะผ่าตัดเอาต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้ออกไปด้วยเป็นจำนวนมากเพื่อกำจัดเซลมะเร็งอย่างไม่ให้เหลือร่องรอย การบำบัดแบบนี้ได้ผล แต่ผู้ป่วยอาจมีอาการข้างเคียงถาวร อย่าง ปวดไหล่ หรือแขนบวมเจ็บปวดได้ การศึกษาใหม่พบว่า ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองออกมากมายเช่นนั้น และเรื่องนี้ อาจทำให้ศัลยกรรมมะเร็งทรวงอกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งและผู้ป่วยหลายคนเห็นว่า ควรต้องมีหลักฐานสนับสนุนมากกว่านี้ ก่อนที่จะเปลี่ยนวิธีบำบัดมาตรฐาน

การบำบัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งทรวงอกตามที่ปฏิบัติกันมานั้น เมื่อมะเร็งทรวงอกลุกลามไปถึงระบบต่อมน้ำเหลือง ศัลยแพทย์จะมีทางเลือก 2 แบบ คือ ผ่าตัดเนื้องอกและต่อมน้ำเหลืองใกล้ๆ 1-2 ต่อมออกไป หรือผ่าตัดใหญ่เอาต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้ออกไปด้วยเป็นจำนวนมากเพื่อกำจัดเซลมะเร็งอย่างไม่ให้เหลือร่องรอย การบำบัดแบบหลังอาจ อาจกำจัดมะเร็งเนื้อร้ายหมดสิ้นไป แต่ผู้ป่วยอาจมีอาการข้างเคียงถาวร อย่าง ปวดไหล่ หรือแขนบวมเจ็บปวดได้

การศึกษาใหม่พบว่า ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองออกมากมายเช่นนั้น และเรื่องนี้ อาจทำให้ศัลยกรรมมะเร็งทรวงอกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก

นายแพทย์ Armando Guiliano ที่ศูนย์มะเร็ง John Wayne ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ศึกษาว่า การผ่าตัดเล็กแบบที่ไม่ต้องเอาต่อมน้ำเหลืองออกเป็นจำนวนมาก จะกำจัดมะเร็งทรวงอกได้หรือไม่ เขาพบว่า การผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองออกเพียงต่อมสองต่อม ทำให้เจ็บปวดน้อยกว่า มีอาการไม่สบายผิดปกติน้อยกว่า และเป็นการผ่าตัดแบบคนไข้นอก ส่วนการผ่าตัดใหญ่เอาต่อมน้ำเหลืองออกเป็นจำนวนมากแบบถอนรากถอนโคนนั้น ผู้ป่วยต้องอยู่โรงพยาบาล 1-2 วัน มีอาการเจ็บปวดหลังผ่าตัดมากกว่า และอาจมีอาการข้างเคียงถาวร แพทย์บางคนจึงเสนอการผ่าตัดที่นำต่อมน้ำเหลืองออกไม่กี่ต่อมที่จำเป็นจริงๆ

นายแพทย์ Armando Guiliano และนักวิจัยที่ศูนย์บำบัดมะเร็งอีกหลายแห่งในสหรัฐ ศึกษาผู้ป่วยเกือบ 900 คน ซึ่งมะเร็งทรวงอกลุกลามไปถึงต่อมน้ำเหลืองเพียง 1-2 ต่อม ผู้ป่วยครึ่งหนึ่งได้รับการผ่าตัดเอาต่อมน้ำเหลืองออกมากแบบถอนรากถอนโคน อีกครึ่งหนึ่งผ่าตัดแบบง่ายกว่า ทั้งสองกลุ่มได้รับการฉายรังสีและเคมีบำบัด นายแพทย์ Armando Guiliano กล่าวว่า อัตราการรอดชีวิตในเวลา 5 ปีอยู่ที่ราว 92 % ไม่ว่าผู้ป่วยจะได้รับการผ่าตัดแบบไหน ผู้หญิงที่ได้รับการผ่าตัดก้อนเนื้องอกและต่อมน้ำเหลืองใกล้เนื้อร้ายไม่กี่ต่อม ก็ฟื้นตัวและมีอัตราการรอดชีวิตเหมือนกับผู้หญิงที่ได้รับการผ่าตัดแบบถอนรากถอนโคน

นักวิจัยกล่าวว่า เคมีบำบัดประกอบกับการฉายรังสี มีส่วนในอัตราความสำเร็จของการผ่าตัดแบบที่เอาต่อมน้ำเหลืองออกแต่น้อย

ผู้เชี่ยวชาญบางคนกล่าวว่า ผลการศึกษานี้ อาจเปลี่ยนวิธีการที่แพทย์บำบัดผู้ป่วยมะเร็งทรวงอกที่มะเร็งลุกลามไปถึงต่อมน้ำเหลืองในระยะเริ่มแรกได้

แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งและผู้ป่วยหลายคนเห็นว่า ควรต้องมีหลักฐานสนับสนุนมากกว่านี้ ก่อนที่จะเปลี่ยนวิธีบำบัดมาตรฐาน

รายงานเรื่องนี้ลงพิมพ์ในวารสารสมาคมการแพทย์อเมริกัน American Medical Association

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG