ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การเลือกตั้งขั้นต้น ซึ่งจะนำไปสู่การเลือกตั้ง ปธน. สหรัฐปลายปีนี้ เรียกร้องความสนใจจากชุมชนชาวไทยในรัฐ New Hamshire


การเลือกตั้งขั้นต้น ซึ่งจะนำไปสู่การเลือกตั้ง ปธน. สหรัฐปลายปีนี้ เรียกร้องความสนใจจากชุมชนชาวไทยในรัฐ New Hamshire

รับฟังบทสนทนาระหว่างคุณนิตยา มาพึ่งพงศ์ และคุณพินิจการณ์ ตุลาชม

XS
SM
MD
LG