ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การพยายามนำส้วมสู่ชนบทในกัมพูชา


การพยายามนำส้วมสู่ชนบทในกัมพูชา
การพยายามนำส้วมสู่ชนบทในกัมพูชา

ในกัมพูชา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกำลังร่วมมือกับกลุ่มการกุศลเพื่อการพัฒนา IDE Cambodia ในการดำเนินงานใหม่เพื่อปรับปรุงการรักษาสุขอนามัยในชนบท โดยการจัดหาห้องน้ำห้องส้วมแบบง่ายๆ ราคาถูกให้แก่ครัวเรือนทั้งหลาย และมุ่งเป้าหมายที่จะให้ทุกหลังคาเรือนในกัมพูชามีห้องน้ำห้องส้วมใช้ภายในปี 2568 หรือในอีก 15 ปีข้างหน้า นอกจากนั้น การทำห้องส้วมโดยคนในท้องถิ่นและใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นยังจะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนชนบทด้วย

ในกัมพูชา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกำลังดำเนินงานใหม่ในการพยายามปรับปรุงการรักษาสุขอนามัยในชนบท โดยการจัดหาห้องน้ำห้องส้วมให้แก่ครัวเรือนทั้งหลาย และดูเหมือนว่า วิธีการใหม่ กำลังใช้ได้ผล

ชนบทในกัมพูชาส่วนใหญ่ไม่มีห้องน้ำห้องส้วมใช้ ประชากรราว 75 % ของกัมพูชาอาศัยอยู่ในชนบท ครอบครัวส่วนใหญ่ขับถ่ายกันตามท้องทุ่ง ผลก็คือ สิ่งปฏิกูลของมนุษย์ที่ไม่ได้รับการบำบัดสามารถแพร่เชื้อโรคและก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บที่ยังผลให้มีคนเสียชีวิตได้ สภาพการณ์ด้านสุขอนามัยไม่ดีเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กัมพูชาเป็นประเทศหนึ่งที่มีอัตราเด็กเสียชีวิตสูงที่สุดในเอเชีย

ธนาคารโลกกล่าวว่า การที่ไม่มีห้องส้วมอย่างถูกสุขลักษณะ ทำให้กัมพูชาสูญเสียในด้านการบริบาลสุขภาพปีละราว 450 ล้านดอลลาร์หรือราว 14,400 ล้านบาท มาตอนนี้ ด้วยความช่วยเหลือของนานาประเทศ สำนักงานสุขาภิบาลในชนบทกำลังมีแผนการที่จะจัดหาห้องส้วมเพิ่มเติมให้แก่ประชาชนราว 720,000 หลังคาเรือน หรือราว 30 % ของครัวเรือนในชนบทภายในปี 2558 หรืออีกราว 5 ปีข้างหน้า จากที่มีอยู่แล้วราว 500,000 หลังคาเรือน

รัฐบาลกัมพูชาใช้การประกาศทางโทรทัศน์และส่งคณะผู้ปฏิบัติงานออกไปตามหมู่บ้านทั้งหลายเพื่อชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจถึงประโยชน์ของการมีห้องส้วม โดยมุ่งเน้น 3 ด้าน

นายแพทย์เจีย สมนัง ผู้อำนวยการสำนักงานสุขาภิบาลในชนบทอธิบายว่า ด้านหนึ่งคือการทำส้วมโดยคนในท้องถิ่นและใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น ด้านที่สองคือการล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หลังการขับถ่ายและก่อนรับประทานอาหาร และด้านที่สามคือการมีน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยที่บ้าน และการเก็บรักษาน้ำดื่มที่บ้าน

กลุ่มการกุศลเพื่อการพัฒนา IDE Cambodia เข้ามาร่วมโครงการนี้ และบอกวิธีที่จะให้ครอบครัวในชนบทสามารถสร้างห้องส้วมแบบง่ายๆ ทำด้วยคอนกรีตที่ทำจากซีเมนต์ผสมแกลบซึ่งราคาถูกลง และฝึกผู้ที่ทำงานด้านผลิตภัณฑ์ซีเมนท์อยู่แล้วให้ทำฐานส้วมแบบง่ายๆ ขึ้นมา

Cordell Jack หัวหน้าโครงการอนามัยของกลุ่ม IDE Cambodia กล่าวว่า ผู้ผลิตแท่นฐานส้วมจะนำผลิตภัณฑ์ของตนขึ้นรถบรรทุกไปขายตามหมู่บ้านต่างๆ และให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการรักษาความสะอาดและสุขอนามัย และขายแท่นฐานส้วมตามบ้านหรือตามที่ชุมนุมของหมู่บ้าน ค่าใช้จ่ายในการทำห้องส้วมแบบนี้ตกราว 1,150 บาท เทียบกับราว 6,400 บาทในการทำส้วมแบบที่เคยทำกันมาซึ่งครอบครัวต้องไปหาซื้อวัสดุต่างๆ มาสร้างด้วยวิธีการเดิม การติดตั้งสร้างห้องส้วมแบบนี้ทำได้ง่ายและรวดแร็ว เพียงขุดหลุมแล้ววางฐานส้วมลงไป แล้วสร้างห้องเล็กๆ ขึ้นมาให้ดูมิดชิด

ส้วมแบบง่ายๆ ของกลุ่ม IDE Cambodia ได้รับรางวัลการออกแบบระหว่างประเทศในปีนี้ และทางกลุ่มได้รับการติดต่อจากผู้ประกอบกิจการเพื่อขอขัอมูลการสร้างส้วมแบบนี้อยู่เสมอ

มีการทำส้วมแบบนี้ไปแล้วราว 6,000 ครัวเรือนใน 2 จังหวัด กระทรวงพัฒนาชนบทกำลังร่วมมือกับกลุ่มการกุศลเพื่อการพัฒนา IDE Cambodia ที่จะขยายการทำส้วมแบบนี้ออกไปยังจังหวัดอื่นๆ ต่อไป

นอกจากนั้น IDE Cambodia ยังเริ่มโครงการนำร่องเพื่อช่วยครอบครัวยากจนทำส้วมแบบง่ายๆนี้อย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วย

นายแพทย์เจีย สมนัง ผู้อำนวยการสำนักงานสุขาภิบาลกล่าวว่า จะต้องสร้างส้วมแบบนี้ให้อีกราว 2 ล้านหลังคาเรือนเพื่อให้ทุกหลังคาเรือนในกัมพูชามีห้องน้ำห้องส้วมใช้ภายในปี 2568 หรือในอีก 15 ปีข้างหน้า

Cordell Jack หัวหน้าโครงการอนามัยของกลุ่ม IDE Cambodia กล่าวว่า โครงการนี้กำลังได้ผลในการช่วยชุมชนชนบทในกัมพูชาต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บและมีรายได้เพิ่มขึ้น

XS
SM
MD
LG