ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักวิทยาศาสตร์พบระบบนิเวศใหม่ของจุลินทรีย์ใต้พื้นมหาสมุทร


นักวิทยาศาสตร์พบระบบนิเวศใหม่ของจุลินทรีย์ใต้พื้นมหาสมุทร
นักวิทยาศาสตร์พบระบบนิเวศใหม่ของจุลินทรีย์ใต้พื้นมหาสมุทร

นักวิทยาศาสตร์พบระบบนิเวศของจุลินทรีย์ระบบใหม่ในชั้นหินที่อยู่ลึกใต้พื้นมหาสมุทร และมีสิ่งบ่งชี้ว่า จุลินทรีย์นั้นอาจช่วยเก็บกักก๊าซเรือนกระจกบางชนิดได้

นักจุลชีววิทยาประจำเรือสำรวจพื้นมหาสมุทรแอตแลนติก พบระบบนิเวศของจุจินทรีย์ที่แปลกไม่เหมือนที่ใดใต้แนวเขาใต้น้ำ Mid Atlantic Ridge ซึ่งเป็นแนวเขาที่มีปรากฏการณ์เนื่องจากแผ่นดินไหว

ในฐานะที่เป็นนักจุลชีววิทยาทางทะเลเพียงคนเดียวในบรรดานักวิทยาศาสตร์ 30 คนบนเรือสำรวจนั้น Olivia Mason เก็บตัวอย่างจุลินทรีย์ต่างๆ โดยการขุดเจาะผ่านชั้นตะกอนและชั้นหินบะซอลท์ก้นทะเลลึกลงไปจนถึงชั้นหินแข็งที่เรียกว่า แก็บโบร (gabbro) ขอบบนของชั้นภายในเปลือกโลก ระหว่างผิวนอกกับแกนกลางของโลก ชั้นหิน gabbro นั้นอยู่ลึกและแข็งมาก นักสำรวจขุดเจาะลงไปได้โดยผ่านทางชั้นหินที่แยกเกยกันอยู่ ซึ่งใช้เวลานานกว่า 3 เดือนจึงเจาะถึงส่วนที่อยู่ลึก 1,400 เมตร ตัวอย่างที่เก็บมานั้น ส่งไปวิเคราะห์ที่ห้องทดลองที่ Oregon State University

นักวิทยาศาสตร์พบว่า จุลินทรีย์ที่ขุดเจาะมาจากส่วนลึกของชั้นหิน gabbro นั้น มีส่วนประกอบทางเคมีต่างไปจากจุลินทรีย์ที่พบเหนือชั้นหินดังกล่าว Olivia Mason กล่าวว่า หลักฐานต่างๆ บ่งชี้ว่า จุลินทรีย์ที่พบในชั้นหิน gabbro สามารถย่อยสาร hydrocarbon อย่างก๊าซเม็ธเธน (methane) ได้ หรือทำให้สาร hydrocarbon รวมตัวกับอ็อกซีเจนได้ Olivia Mason กล่าวว่า จุลินทรีย์ชนิดที่มีคุณสมบัติคล้ายๆ กันนี้ มีอยู่ในแหล่งน้ำมันและดินที่สกปรกเป็นพิษ แม้จะยังไม่ทราบแน่ชัดว่า จุลินทรีย์เหล่านั้นอพยพลงไปอยู่ในชั้นหินส่วนลึก หรือวิวัฒนาการขึ้นมาเองใต้ก้นสมุทร แต่การศึกษาวิจัยบ่งชี้ว่า จุลินทรีย์ที่กัดกินสารคาร์บอนดังกล่าวนี้ อาจมีบทบาทในการกักเก็บสารคาร์บอนที่เกิดจากก๊าซเรือนกระจกที่กล่าวกันว่า เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนอย่างก๊าซเม็ธเธนได้

นักจุลชีววิทยา Olivia Mason กล่าวว่า กระบวนการย่อยสลายก๊าซเม็ธเธนของจุลินทรีย์ดังกล่าว เป็นกระบวนการสำคัญในการกักเก็บก๊าซนี้ไม่ให้ออกสู่ผิวน้ำและสู่ชั้นบรรยากาศ และยังไม่มีผู้ใดทราบมาก่อนว่ามีกระบวนการย่อยสลายแบบนี้อยู่ในสภาพแวดล้อมใต้พื้นสมุทรลึก

อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า การศึกษาวิจัยนี้ แสดงให้เห็นภาพคร่าวๆ ของระบบนิเวศใต้ชั้นหินลึกใต้ก้นสมุทร แต่ยอมรับว่า ยังจะต้องทำงานกันอีกมาก กว่าจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า จุลินทรีย์เหล่านั้น มีกระบวนการความเป็นอยู่หรือพัฒนาการอย่างไร

Olivia Mason ซึ่งทำงานวิจัยอยู่ที่สถานทดลอง Lawrence Berkely National Laboratory ในรัฐแคลิฟอร์เนีย กล่าวว่า ขณะที่โลกเราต้องการควบคุมก๊าซเรือนกระจกนั้น การพบจุลินทรีย์ที่สามารถแปรรูปก๊าซเม็ธเธนได้จึงเป็นเรื่องน่าให้ความสนใจอย่างยิ่ง การทำงานขั้นต่อไปก็คือ การเพาะจุลินทรีย์ที่เก็บตัวอย่างมาเพื่อการศึกษาในห้องทดลอง และออกไปเสาะหาและเก็บตัวอย่างจุลินทรีย์จากแหล่งที่เข้าถึงได้ยากที่สุดในโลกมาศึกษาต่อไป

รายงานเรื่องนี้ ลงพิมพ์ในวารสาร ProS One

XS
SM
MD
LG