ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รัฐสภาชุดใหม่ของสหรัฐ ดูเหมือนจะสนับข้อตกลงการค้าเสรี แต่จะไม่ค่อยให้ความสำคัญแก่การทำสนธิสัญญาอื่นๆ ที่เสนอกันไว้


รัฐสภาชุดใหม่ของสหรัฐ ดูเหมือนจะสนับข้อตกลงการค้าเสรี แต่จะไม่ค่อยให้ความสำคัญแก่การทำสนธิสัญญาอื่นๆ ที่เสนอกันไว้

เมื่อรัฐสภาชุดที่ 111 ของสหรัฐพ้นวาระออกไปในอีกไม่กี่สับดาห์จากนี้ จะยังมีแผนการริเริ่มความตกลงระหว่างประเทศที่ยังไม่ได้พิจารณารับรองค้างคาอยู่หลายเรื่อง รวมทั้งอนุสัญญาของสหประชาติหลายฉบับที่ได้รับความสนันสนุนจากรัฐบาล อย่าง เรื่องการขจัดการแบ่งแยกถือปฏิบัติกับสตรีทุกรูปแบบ สิทธิเด็ก เรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และกฏหมายทะเล เป็นต้น บรรดานักวิเคราะห์เห็นว่า รัฐสภาชุดใหม่ที่พรรครีพับลิกันจะเข้ามาเป็นเสียงข้างมาก ดูเหมือนจะสนับข้อตกลงการค้าเสรีทีกำลังจัดทำกับประเทศต่างๆ รวมทั้งข้อตกลงการค้าเสรีข้ามมหาสมุทรแปซิฟิค แต่จะไม่ค่อยให้ความสำคัญแก่การทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เสนอกันไว้

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG