ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นาซ่ายกย่องว่าดาวเทียมสำรวจสภาพอากาศตัวใหม่ว่าเป็นผู้พิทักษ์โลก


นาซ่ายกย่องว่าดาวเทียมสำรวจสภาพอากาศตัวใหม่ว่าเป็นผู้พิทักษ์โลก

องค์การนาซ่าได้ส่งยานดาวเทียมสำรวจสภาพอากาศขึ้นไปโคจรรอบโลกเมื่อเร็วๆนี้เพื่อช่วยพัฒนาการพยากรณ์อากาศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังช่วยติดตามดูการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาวด้วย

ดาวเทียมสำรวจสภาพอากาศดวงใหม่ล่าสุดขององค์การนาซ่า เรียกสั้นๆว่า เอ็นพีพี มีมูลค่าถึง 1.5 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ จะโคจรรอบโลกถึงวันละ 14 ครั้งเพื่อเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศบนโลก โดยสามารถพยากรณ์สภาพอากาศผกผันรุนแรงได้ราวห้าถึงเจ็ดวันล่วงหน้า


องค์การนาซ่า ชี้ว่า ยานดาวเทียมสำรวจสภาพอากาศตัวใหม่มีน้ำ้หนักถึง 2,100 กิโลกรัม บรรทุกอุปกรณ์หลักห้าชิ้นที่ทำหน้าที่สำรวจความชื้นและความกดอากาศในชั้นบรรยากาศโลก ตรวจดูระดับโอโซนและการแผ่สารกัมนตภาพรังสี ตลอดจนเก็บภาพทั่วไปและภาพแสงอินฟราเรดที่แสดงให้เจ็ดจุดที่เกิดไฟใหม้ป่า นอกจากนี้ยังสำรวจการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลก การละลายของแผ่นน้ำแข็งที่จะบอกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก

คุณเคน ชเวอร์ หัวหน้าโครงการเอ็นพีพีประจำที่ศูนย์อวกาศก้อดดาร์ดในรัฐเมรี่แลนด์บอกว่า ดาวเทียมสำรวจอากาศดวงใหม่นี้ได้ชื่อว่าผู้พิทักษ์โลก สามารถจับตาดูเขม่าควันจากภูเขาไฟระเบิดเพื่อเตือนภัยแก่สายการบินต่างๆด้วย และยังสามารถตรวจดูปริมาณวัชพืชในน้ำทะเล ที่หากมีมากเกินไปจะเป็นภัยต่อระบบนิเวศวิทยา สุขภาพสัตว์ทะเลและระบบทางเดินหายใจของมนุษย์

คุณจิม กลีสั้น นักวิทยาศาสตร์ประจำโครงการเอ็นพีพีที่ศูนย์อวกาศก้อดดาร์ดระบุว่าเอ็นพีพีเป็นดาวเทียมสำรวจสภาพอากาศตัวแรกที่ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะเพื่อช่วยปรับปรุงการพยากรณ์อากาศและช่วยในการศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศในระยะยาว เขาบอกว่างานของเอ็นพีพีมีประโยชน์มหาศาลเพราะการรับรู้ล่วงหน้าเกี่ยวสภาพอากาศในอนาคตอันใกล้และการเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศในอนาคตในระยะยาวเป็นสิ่งจำเป็น

คุณจิม กลีสั้น สนใจศึกษาชั้นบรรยากาศของโลกเป็นกรณีพิเศษ เขาบอกว่าข้อมูลใหม่ๆที่จะได้จากดาวเทียมเอ็นพีพีจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ประเมินประสิทธิผลของนโยบายต่างๆลดการใช้สารมีผลต่อระดับโอโซนในชั้นบรรยากาศ

ดาวเทียมสำรวจสภาพอากาศตัวใหม่นี้มีช่วงชีวิตการทำงานห้าปีนับจากนี้ไปและเป็นตัวเปลี่ยนถ่ายระหว่างยานสำรวจอากาศของทางศูนย์เอ็นโอเอเอส่งขึ้นไปเมื่อสองปีก่อนซึ่งจะหมดอายุการทำงานในปีหน้า กับ ยานสำรวจอากาศอีกตัวหนึ่งของนาซ่าที่เรียกว่า Joint Polar Satellite System หรือ JPSS ทีน่าซ่ากำหนดจะส่งขึ้นไปโคจรรอบโลกในปีค.ศ. 2015

คุณ Mitch Goldberg นักวิทยาศาสตร์ประจำศูนย์ศึกษาบรรยากาศและสภาพทางทะเลแห่งชาติสหรัฐ หรือ เอ็นโอเอเอ บอกว่า ดาวเทียมสำรวจอากาศเอ็นพีพีนี้มีบทบาทสำคัญมากต่อทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อนาซ่าและประชาคมโลกเพราะจะช่วยปรับปรุงการศึกษาเรื่องสภาพอากาศและสภาพทางทะเลในหลายๆทาง

คุณ Mitch Goldberg แห่งเอ็นโอเอเอบอกว่าการพยากรณ์อากาศช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินจากสภาพอากาสเลวร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ เขาบอกว่าในปีนี้ สหรัฐประสบภัยธรรมชาิติถึงสิบครั้งสร้างความเสียหายราวหนึ่งพันล้านดอลล่าร์สหรัฐ ตั้งแต่พายุหมุนทอนาโด ไฟใหม้ป่า พายุเฮอริเคน น้ำท่วมและพายุหิมะหลงฤดู เขามั่นใจว่าเมื่อการพยากรณ์อากาศดีขึ้น ทางการจะสามารถเตือนภัยประชาชนได้ล่วงหน้าทำให้เตรียมตัวรับกับสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ดีขึ้น

XS
SM
MD
LG