ลิ้งค์เชื่อมต่อ

Nanodiamond นวัตกรรมใหม่ทางการแพทย์ที่อาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพยาต้านมะเร็ง


Nanodiamond นวัตกรรมใหม่ทางการแพทย์ที่อาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพยาต้านมะเร็ง

นักวิทยาศาสตร์กำลังหาวิธีนำเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า nanodiamond มาผสมกับยาต้านโรคมะเร็งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของยาต้านมะเร็งนั้น และเพื่อลดความยุ่งยากของแนวทางรักษาแบบเคมีบำบัด

รายงานเรื่อง nanodiamond ที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Science Translation Medicine ระบุว่า nanodiamond คืออนุภาคคาร์บอนที่มีขนาดเล็กจิ๋วเพียงเศษหนึ่งส่วนพันล้านของ 1 เมตร ประกอบกันในลักษณะคล้ายเหลี่ยมมุมสีขาวดำของลูกฟุตบอล

ศาสตราจารย์ Dean Ho แห่งภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Northwestern ในสหรัฐ ผู้นำการวิจัยเรื่อง nanodiamond กล่าวว่าสิ่งที่น่าสนใจคือพื้นผิวของ nanodiamond มีคุณสมบัติดึงดูดน้ำและโมเลกุลต่างๆรวมทั้งยา ซึ่งศาสตราจารย์ Ho และคณะใช้คุณสมบัติที่ว่านี้เพื่อยึดรวม nanodiamond เข้ากับยาต้านมะเร็งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของยานั้น

ศาสตราจารย์ Ho ชี้ว่าปกติแล้วเนื้องอกหรือก้อนมะเร็งจะไม่ยอมรับยาต้าน แต่เมื่อผสมรวมยาต้านเข้ากับ nanodiamond พบว่าเนื้องอกจะสามารถเก็บหรือสะสมตัวยานั้นไว้ได้นานขึ้น ซึ่งจากการทดสอบกับหนูทดลองที่เป็นโรคมะเร็งตับและมะเร็งทรวงอก พบว่ายาต้านที่ผสมรวมกับ nanodiamond ให้ประสิทธิผลดีกว่าและมีผลข้างเคียงน้อยลง

นักวิจัยยังพบด้วยว่าสามารถให้ยาต้านมะเร็งผสม nanodiamond กับผู้ป่วยได้ในปริมาณที่มากกว่ายาต้านแบบปกติที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยหลังจากปรับส่วนผสมและปริมาณของยาต้านมะเร็งผสม nanodiamond แล้วทดสอบกับสัตว์ พบว่านอกจากสัตว์เหล่านั้นจะไม่ตายแล้ว ขนาดของเนื้องอกยังลดลงด้วย อย่างไรก็ตามนักวิจัยชี้ว่ายังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมก่อนที่จะนำมาใช้กับมนุษย์

หลายคนได้ยินชื่อ nanodiamond แล้วเกรงว่าต่อไปต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็งวิธีนี้อาจแพงมาก แต่ศาสตราจารย์ Ho บอกว่าค่าใช้จ่ายไม่น่าจะแพงอย่างที่คิด เพราะ nanodiamond ไม่ใช่อัญมณี แต่สร้างขึ้นจากกากของเหลือหรือผลพลอยได้ที่ได้จากกระบวนการทางอุตสาหกรรม เช่นเดียวกับที่ใช้อยู่ในอุตสาหกรรมการทำเหมือง และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ในราคาประหยัด

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG