ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักวิจัยฮาวาร์ดชี้การเรียนดนตรีไม่ได้ช่วยให้เด็กฉลาดขึ้น


เป็นที่เชื่อกันมานานแล้วว่า การสอนให้เด็กรู้จักเสียงดนตรีตั้งแต่ยังเล็กจะช่วยให้เด็กฉลาดขึ้นได้ แต่รายงานชิ้นใหม่ของนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Harvard ระบุว่า ไม่มีหลักฐานสนับสนุนว่าการให้เด็กเรียนรู้ดนตรีตั้งแต่ยังเล็กจะช่วยให้เด็กฉลาดขึ้นได้จริง

มีพ่อแม่อเมริกันราว 80% ที่เชื่อว่าการให้ลูกเรียนดนตรีตั้งแต่เล็กๆนั้น จะช่วยให้เด็กฉลาดขึ้น เรียนเก่งขึ้น ซึ่งผู้เชี่ยวชาญหลายคนชี้ว่า จริงๆแล้วเด็กอาจได้ประโยชน์จากการเรียนดนตรีในแง่ของความภาคภูมิใจที่ได้เรียนรู้เพลงใหม่ๆ ซึ่งอาจทำให้มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น แต่สำหรับประโยชน์ในด้านที่ทำให้ฉลาดขึ้นนั้น นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ดบอกว่า ยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนว่าการเรียนดนตรีทำให้เด็กฉลาดขึ้นได้จริง

ในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Plos One คุณ Samuel Mehr แห่ง School of Education มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด ผู้นำคณะนักวิจัยชุดนี้ระบุว่าเป็นเรื่องที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่มาก ว่าการสนับสนุนให้เด็กเรียนเครื่องดนตรีชนิดต่างๆนั้นจะช่วยพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ในห้องเรียน

นักวิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเด็ก 4 ขวบ และผู้ปกครองของเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกให้เรียนดนตรี ส่วนอีกกลุ่มให้เน้นไปทางศิลปะ ซึ่งผลปรากฎว่าไม่มีหลักฐานว่าเด็กกลุ่มที่เรียนดนตรีมีความฉลาดกว่ากลุ่มอื่น

ที่ผ่านมามีงานวิจัยหลายสิบชิ้นพยายามศึกษาว่า ดนตรีทำให้เด็กฉลาดขึ้นจริงหรือไม่ ซึ่งผลที่ได้นั้นยังมีความไม่แน่นอน โดยมีเพียงชิ้นเดียวที่ระบุว่า เด็กที่เรียนดนตรีมาอย่างน้อย 1 ปี ทำคะแนนทดสอบไอคิวได้ดีกว่าเด็กกลุ่มอื่นราว 2.7% ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่มากนัก

คุณ Samuel Mehr ชี้ว่าไอคิวเพียงอย่างเดียวไม่ใช่มาตรวัดว่าเด็กคนนั้นฉลาดหรือไม่ ขณะที่การทดสอบด้านจิตใจระหว่างเด็กกลุ่มที่เรียนดนตรีกับเด็กกลุ่มที่ไม่ได้เรียนดนตรี มิได้แสดงให้เห็นความแตกต่างที่มีนัยสำคัญแต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบกับกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็ก

ถึงกระนั้นรายงานชิ้นนี้ชี้ว่า แม้การเรียนดนตรีจะมิได้หมายถึงการมีสติปัญญาดีขึ้น หรือเป็นทางลัดสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ควรให้เด็กๆเรียนดนตรี เพราะประเด็นสำคัญคือพ่อแม่ควรปลูกฝังให้ลูกรู้ว่าดนตรีเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิต มากกว่าการตั้งเป้าว่าลูกต้องเรียนดนตรีเพราะจะทำให้ได้เกรดดีๆในโรงเรียน

รายงานจาก Jessica Berman / เรียบเรียงโดย ทรงพจน์ สุภาผล
XS
SM
MD
LG