ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เสียงดนตรีกับรสชาดของไวน์เกี่ยวข้องกันได้อย่างไร


เสียงดนตรีกับรสชาดของไวน์เกี่ยวข้องกันได้อย่างไร
เสียงดนตรีกับรสชาดของไวน์เกี่ยวข้องกันได้อย่างไร

รายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร British Journal of Psychology เปิดเผยว่ารสชาดของไวน์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเสียงเพลงที่ได้ยินระหว่างกำลังกำลังจิบไวน์แก้วนั้น

นักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Herriot-Watt นำโดยศาสตราจารย์ Adrian North ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเสียงเพลงกับรสชาดไวน์ที่ดื่ม โดยใช้กลุ่มตัวอย่างนักศึกษา 250 คน ชาย-หญิงอย่างละครึ่ง แบ่งเป็น 4 กลุ่มแล้วให้ทดลองจิบไวน์ขาวและไวน์แดงอย่างละแก้วในขณะที่เปิดเพลงคลอไปด้วย 15 นาที


เพลงที่ใช้นั้นมี 4 เพลงสำหรับแต่ละกลุ่ม เพลงแรกคือ “Carmina Burana” ของ Carl Orff ที่มีท่วงทำนองทรงพลังหนักแน่น เพลงที่สองคือ “Waltz of the Flowers” ของ Tchaikovsky ซึ่งมีท่วงทำนองอ่อนโยน ปราณีต เพลงที่ 3 คือ “Just Can’t Get Enough” - Nuvelle Vague ท่วงทำนองซาบซาน สดชื่น มีชีวิตชีวา และเพลงที่ 4 “Slow Breakdown” ของ Michael Brook กับท่วงทำนองเบาๆฟังสบายๆ

หลังการทดสอบ นักวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่บอกว่าไวน์ที่จิบนั้นมีรสชาดในทำนองเดียวกับจังหวะดนตรีที่ฟัง กล่าวคือกลุ่มที่ฟังเพลงจังหวะทรงพลังหนักแน่นต่างบอกว่าไวน์ที่จิบมีความหนักแน่นเข้มข้นแบบ Full-Body เช่นกัน

นักวิจัยสรุปว่าเสียงดนตรีหรือท่วงทำนองของเพลงมีผลต่อประสาทรับรู้รสชาดของไวน์ได้

XS
SM
MD
LG