ลิ้งค์เชื่อมต่อ

Save the Children ระบุว่า นอร์เวย์เอื้ออำนวยกับการเป็นมารดาดีที่สุดในโลก ส่วนประเทศไทยติดอันดับที่ 16 ในกลุ่มประเทศด้อยพัฒนา 80 ประเทศ


Mother and child

รายงาน State of the World’s Mothers ซึ่งเป็นรายงานประจำปีขององค์กร Save the Children ที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาก่อนวันแม่ในสหรัฐและชาติตะวันตก ระบุว่า นอร์เวย์เป็นประเทศที่เอื้ออำนวยกับการเป็นมารดาดีที่สุดในโลก ส่วนประเทศไทย ซึ่งถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศด้อยพัฒนา 80 ประเทศ ติดอันดับที่ 16

ผู้บริหารองค์การ Save the Children คุณ Carolyn Miles บอกว่า สำหรับรายงานในปีนี้ ได้ติดตามดูปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบผู้เป็นมารดาใน 165 ประเทศ ในการจัดทำดัชนีที่ระบุว่า ประเทศใดเป็นที่ที่ดีที่สุด และที่ไม่ดีมากที่สุดสำหรับการเป็นมารดา ปัจจัยดังกล่าว รวมถึงสถานภาพของผู้หญิง การคลอดลูก อัตราการรอดชีวิตของเด็ก เหล่านี้ เป็นต้น

ผู้บริหารของ Save the Children บอกว่า นอร์เวย์เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการเป็นมารดา อัตราการศึกษาสำหรับผู้หญิงและเด็กหญิงอยู่ในอันดับที่หนึ่ง จำนวนของผู้ทำคลอดที่มีความชำนาญงานเป็นดัชนีสำคัญที่บ่งบอกว่า การเป็นมารดามีความสะดวกสบายมากแค่ไหน ซึ่งผู้หญิงทุกคนในนอร์เวย์ได้รับบริการนี้ และเด็กผู้หญิงในประเทศนี้ได้รับการศึกษาเป็นเวลานานถึง 18 ปี ไม่ว่าจะพิจารณาปัจจัยไหน นอร์เวย์มีให้ได้ทั้งนั้น

ต่อจากนอร์เวย์ คือ ไอซแลนด์ สวีเดน นิว ซีแลนด์ และ เดนมาร์ค สหรัฐติดอันดับที่ 25

สำหรับสถานที่ที่ไม่เอื้ออำนวยกับการเป็นมารดา คือ ประเทศนีแจร์ หรือ ไนเจอร์ ซึ่งหนึ่งในสามของผู้หญิงคลอดบุตรโดยมีผู้ทำคลอดที่ชำนาญงานอยู่ด้วย เด็กผู้หญิงได้รับการศึกษาเพียงสามหรือสี่ปี และช่วงอายุของผู้หญิงชาวไนเจอร์ อยู่ราวๆ 56 ปีโดยเฉลี่ย เปรียบเทียบกับ 83 ปีในนอร์เวย์ ที่ติดอยู่ในใจของคุณ Carolyn Miles ผู้บริหารองค์การ Save the Children เป็นอย่างมาก คือข้อเท็จจริงที่ว่า แม่ทุกคนในไนเจอร์จะสูญเสียลูกเล็กอย่างน้อยหนึ่งคน

ประเทศที่ติดอยู่ในอันดับรั้งท้ายส่วนใหญ่เป็นประเทศในแอฟริกา นอกไปจากเยเมน และแอฟกานิสถาน

สำหรับประเทศไทย ซึ่งถูกจัดไว้ในกลุ่มประเทศด้อยพัฒนา 80 ประเทศ ติดอยู่ในอันดับที่ 16

เหลือเวลาอีกไม่ถึงสามปีก่อนกำหนดเป้าหมายการพัฒนาในสหัสวรรษขององค์การสหประชาชาติ แต่ผู้บริหารของ Save the Children เชื่อว่า ยังจะสามารถทำให้สำเร็จตามเป้าหมายที่จะปรับปรุงสุขภาพอนามัยของมารดาและเด็กได้ โดยจะต้องเริ่มกันที่เรื่องโภชนาการ

คุณ Carolyn Miles ขององค์การ Save the Children บอกว่า ต้องเริ่มด้วยการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตนเอง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของเด็กในประเทศยากจนได้อย่างรวดเร็ว

รายงาน State of the World’s Mothers ประจำปีนี้ ยังเรียกร้องให้ผู้นำของกลุ่มประเทศ G-8 ให้คำมั่นสัญญาในการประชุมสุดยอดในเดือนนี้ ที่จะยุติทุโภชนาการสำหรับเด็กให้ได้ด้วย และว่าสถิติตัวเลขของรายงานฉบับนี้ เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อรับประกันว่า มารดาทุกแห่งในโลกมีเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับทำลายวัฏจักรความยากจนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนได้

XS
SM
MD
LG