ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สิงคโปร์ติดอันดับนครใหญ่ที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก


Singapore
Singapore
การจัดอันดับนครค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกประจำปีรวม 131 แห่งซึ่งจัดทำโดย Economist Intelligence Unit เพื่อเป็นข้อมูลช่วยการวางแผนของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่ผู้บริหารธุรกิจระหว่างประเทศได้พบว่า ปีนี้สิงคโปร์ก้าวขึ้นมาติดอันดับหนึ่งของเมืองซึ่งมีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลก ขณะที่กรุงโตเกียวถูกผลักลงเป็นอันดับ 6 และกรุงปารีส กรุงออสโล นครซูริค และนครซิดนีย์รวมอยู่ในห้าอันดับแรกตามลำดับ

การสำรวจนี้อาศัยข้อมูลราคาสินค้าและบริการที่จำเป็นต่างๆ เช่น อาหาร การคมนาคม ราคาค่าสาธารณูปโภค ค่าเล่าเรียนในโรงเรียนเอกชน ค่าจ้างคนทำงานบ้าน รวมทั้งค่าเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอลและยาสูบมารวมพิจารณาด้วย การศึกษานี้อาศัยค่าครองชีพในนครนิวยอร์คเป็นเกณฑ์พื้นฐานโดยให้ค่าที่ 100 และสิงคโปร์ซึ่งได้คะแนน 130 ในปีนี้แสดงว่ามีค่าครองชีพสูงกว่านครนิวยอร์ค 30 % ส่วนกรุงเทพมหานครซึ่งติดอันดับที่ 61 ในฐานะเมืองค่าครองชีพแพงด้วยคะแนน 81 จุดในปีนี้ก็หมายถึงค่าครองชีพในกรุงเทพฯ เท่ากับ 81 % ของค่าครองชีพในนครนิวยอร์ค เช่นกัน
XS
SM
MD
LG