ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เงินทุนมหาศาลเป็นกุญแจสำคัญสู่การแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


เงินทุนมหาศาลเป็นกุญแจสำคัญสู่การแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในการประชุมสองวันที่นครเจนีวา บรรดารัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมและผู้เชี่ยวชาญจาก 45 ประเทศ พยายามที่จะบรรลุความตกลงด้านการเงินระยะยาวสำหรับการดำเนินงานรับมือกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เลขาธิการสำนักงานอนุสัญญาสหประชาชาติกล่าวว่า ประเทศกำลังพัฒนาเป็นกุญแจสำคัญในการดำเนินงาน มาตรการสำหรับการอพยพและการปรับตัวที่จำเป็นในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมมิอากาศในภาคพื้นต่างๆนั้น จำเป็นต้องใช้ทุนมากมายมหาศาล

ในช่วงเวลาเพียงสองเดือนที่เลขาธิการคนใหม่ของสำนักงานอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้ามารับตำแหน่ง มีเหตุการณ์ใหญ่ๆที่ให้มุมมองเกี่ยวกับภัยพิบัติด้านสภาพภูมิอากาศในอนาคตเกิดขึ้นหลายเหตุการณ์

Christiana Figueres เลขาธิการสำนักงานอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกล่าวว่า น้ำท่วมใหญ่ในปากีสถาน และไฟไหม้ป่าในรัสเซียมีความร้ายแรงมากจนกระทั่งภัยพิบัติด้านสภาพอากาศร้ายแรงต่างๆในทวีปอเมริกาทั้งเหนือและใต้ ในเอเชียและในแอฟริกา ซึ่งมักจะเป็นข่าวหน้าแรก กลายเป็นเรื่องอันดับรอง Christiana Figueres กล่าวว่า วิทยาศาสตร์จะแสดงให้เห็นว่า เหตุการณ์เหล่านั้นมีความเกี่ยวโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไรหรือไม่ แต่เห็นได้ชัดว่า เราไม่สามารถเผชิญรับภัยพิบัติที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ได้

ค่าใช้จ่ายในการรับมือกับเหตุการณที่เป็นวินาศภัยร้ายแรงด้านสภาพภูมิอากาศนั้น เป็นมูลค่ามากมายใหญ่หลวง การดำเนินงานเพื่อชะลอภาวะโลกร้อน จะต้องใช้ทุนหลายพันล้านดอลลาร์ ในการประชุมสองวันนี้ บรรดารัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมและผู้เชี่ยวชาญจาก 45 ประเทศ จะพยายามบรรลุความตกลงด้านการเงินระยะยาวสำหรับการดำเนินงานรับมือกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เรื่องที่หารือกันรวมทั้ง การหาทุนใหม่สำหรับการรักษาสิ่งแวดล้อม การให้ภาคเอกชนเข้ามาให้ทุน และการหาแหล่งเงินทุนใหม่ ซึ่งเลขาธิการสำนักงานอนุสัญญาสหประชาชาติกล่าวว่า ประเทศกำลังพัฒนาเป็นกุญแจสำคัญในการดำเนินงาน

Christiana Figueres กล่าวว่า บรรดาประเทศอุตสาหกรรมประกาศให้ทุน 30,000 ล้านดอลล่าร์สำหรับปี 2553 – 2554 และประเทศกำลังพัฒนาเห็นว่าการประกาศนั้นเป็นการแสดงถึงพันธกรณีที่ประเทศอุตสาหกรรมมีต่อการเจรจา นอกจากนั้นประเทศอุตสาหกรรมยังประกาศที่จะหาทุนปีละ 100,000 ล้านภายในปี 2563 หรืออีก 10 ปีข้างหน้า และตอนนี้จะต้องมีการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อเสนอนั้น และประเทศกำลังพัฒนาต้องการให้ทุนนั้นเป็นเงินจำนวนใหม่ ไม่ใช่มาจากแหล่งทุนความช่วยเหลือด้านอื่นที่มีความสำคัญ

พิธีสารเกียวโต ที่มุ่งลดการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกจะหมดอายุในสิ้นปีนี้ การประชุมที่กรุงโคเป็นเฮเก็นที่ผ่านมาไม่สามารถบรรลุความตกลงกันได้ในเรื่องข้อตกลงที่จะใช้สืบต่อจากพิธีสารเกียวโต องค์การสหประชาชาติจะพยายามอีกครั้งหนึ่ง ที่จะทำอนุสัญญานั้นให้เสร็จในการประชุมสุดยอดเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งต่อไป ซึ่งจะมีขึ้นที่เมืองแคนคูน (Cancun) ประเทศเม็ซิโก ในเดือนธันวาคม

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG