ลิ้งค์เชื่อมต่อ

IOM ชี้ความสำคัญของการจัดหาระบบการดูแลสุขภาพใหแก่ผู้อพยพย้ายถิ่นทั่วโลก


IOM ชี้ความสำคัญของการจัดหาระบบการดูแลสุขภาพใหแก่ผู้อพยพย้ายถิ่นทั่วโลก

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM มีรายงานเนื่องในวันผู้อพยพย้ายถิ่นสากลซึ่งปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม เรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกช่วยกันจัดหาบริการด้านการดูแลสุขภาพให้กับบรรดาผู้อพยพอย่างถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย โดย IOM เตือนว่าประเทศใดที่กีดกันไม่ให้ผู้อพยพย้ายถิ่นมีโอกาสเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพอาจก่อให้เกิดปัญหาใหญ่หลวงตามมาในอนาคต

รายงานขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM ระบุว่าการกีดกันไม่ให้ผู้อพยพย้ายถิ่นผิดกฎหมายมีโอกาสเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพในประเทศต่างๆไม่ใช่ความคิดที่ดีเลย IOM ยกตัวอย่างการระบาดของโรคซาร์สและโรคไข้หวัดนกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาว่า เชื้อโรคทั้ง 2 ชนิดแพร่ระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วไม่เลือกว่าประเทศใดและไม่เลือกว่าผู้ที่ได้รับเชื้อจะเป็นผู้อพยพหรือไม่ ดังนั้นการกีดกันไม่ให้ผู้อพยพย้ายถิ่นผิดกฎหมายได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อโรคดังกล่าวจึงถือเป็นอันตรายต่อประชาชนทั่วไปเช่นกัน


IOM ชี้ว่าปัจจุบันปัญหาแรงงานอพยพทั่วโลกคือความท้าทายสำคัญด้านสุขภาพ เนื่องจากบรรดาผู้อพยพย้ายถิ่นอย่างผิดกฎหมายเหล่านั้นยังคงถูกกีดกัน ไม่ว่าจะเป็นเพราะความแตกต่างด้านวัฒนธรรมหรือภาษา การไม่มีประกันสุขภาพหรืออุปสรรคด้านการบริหารจัดการก็ตาม

คุณ Davide Mosca ผู้อำนวยการฝ่ายสุขภาพผู้อพยพย้ายถิ่นฐานของ IOM ชี้ว่าผู้อพยพส่วนใหญ่มักไม่กล้าไปขอใช้บริการทางการแพทย์แม้แต่ในประเทศที่มีระบบดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานสำหรับผู้อพยพย้ายถิ่น เนื่องจากความหวาดกลัวว่าจะถูกส่งตัวกลับประเทศหรือภูมิลำเนาเดิมหรือไม่คุ้นเคยกับกระบวนการทางการเมืองของประเทศนั้นๆ ผู้อพยพส่วนใหญ่จึงไปหาหมอเมื่อเวลาฉุกเฉินจริงๆเท่านั้นซึ่งนั่นไม่ใช่สิ่งที่ดีเลย

คุณ Davide Mosca กล่าวว่า การไปหาหมอเฉพาะเวลาฉุกเฉินมีข้อเสียหลายข้อ เช่นอาจล่าช้าเกินไป มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการหาหมอตั้งแต่เนิ่นๆ และไม่ดีต่อสุขภาพของผู้อพยพย้ายถิ่นเอง นอกจากนี้ยังเพิ่มความเสี่ยงด้านสุขภาพต่อประชาชนโดยรวม โดยเฉพาะการแพร่เชื้อโรคระบาดจากผู้อพยพย้ายถิ่นไปยังประชากรกลุ่มอื่นๆ

IOM ระบุว่าปัจจุบันมีผู้อพยพย้ายถิ่นมากกว่า 1 พันล้านคนทั่วโลก ซึ่งเกือบทุกประเทศต้องอาศัยพึ่งพาผู้อพยพเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นด้านแรงงาน ความรู้ความชำนาญเฉพาะสาขา ไปจนถึงเงินที่ผู้อพยพย้ายถิ่นหามาได้ เรียกได้ว่าเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจ ดังนั้นการดูแลสุขภาพของผู้อพยพย้ายถิ่นจึงถือเป็นประโยชน์ที่ตกแก่สังคมโดยรวมเช่นกัน

คุณ Jemini Pandya โฆษกหญิงของ IOM ชี้ว่าหากสุขภาพของบรรดาผู้อพยพย้ายถิ่นไม่ได้รับการดูแล โครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้ก็มิอาจอยู่รอดได้ การพัฒนาในทุกระดับของทุกประเทศก็มิอาจเดินหน้า จึงอาจกล่าวได้ว่าสุขภาพของผู้อพยพย้ายถิ่นส่งผลกระทบต่อทุกส่วนในวิถีชีวิตของสังคมสมัยใหม่อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นสังคมที่ต้องพึ่งพาบรรดาผู้อพยพย้ายถิ่นมากขึ้นเรื่อยๆ

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM ยังบอกด้วยว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือรัฐบาลและประชาชนคนอื่นๆควรมองผู้อพยพย้ายถิ่นในฐานะมนุษย์ไม่ใช่สินค้าที่มีมูลค่าแต่ในทางเศรษฐกิจ และพึงระลึกไว้เสมอว่าการปฏิเสธหรือกีดกันไม่ให้ผู้อพยพย้ายถิ่นได้รับการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการยังเป็นทำลายประเทศตนเองในที่สุด

XS
SM
MD
LG