ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รณรงค์ชาวเชื้อสายไทยใช้สิทธิ์เลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ


American-Thai voters line up to vote at a Mobile Vote Center
in Wat Thai of Los Angeles during early Midterm Election2022 in Los Angeles, CA. The Mobile Vote Center Program of Los Angeles County implemented and takes a community-based approach and collab
American-Thai voters line up to vote at a Mobile Vote Center in Wat Thai of Los Angeles during early Midterm Election2022 in Los Angeles, CA. The Mobile Vote Center Program of Los Angeles County implemented and takes a community-based approach and collab

ชาวชุมชนไทยในสหรัฐฯ เร่งรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเชื้อสายไทยแสดงการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้วยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งกลางเทอม หรือ midterm election ของสหรัฐฯในปีนี้ให้มากขึ้น ขณะที่ชาวชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสเริ่มออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าแล้ว

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเชิ้อสายไทยในนครลอสแอนเจลิส ทะยอยเดินทางไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าที่หน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่ ในวัดไทยลอสแอนเจลิส ซึ่งทางการท้องถิ่นนครลอสแอนเจลิส จัดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวชุมชนไทยให้ได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งกลางเทอมหรือ midterm election ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ภายในหน่วยเลือกตั้งมีทั้งเปิดบริการให้ผู้มีสิทธิ์ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งและลงคะแนนเสียงล่วงหน้า โดยมีเจ้าหน้าที่จัดการการเลือกตั้ง เชื้อสายไทย คอยอำนวยความสะดวกด้านภาษา อธิบายขั้นตอนในการลงคะแนนเสียง และวิธีการใช้อุปกรณ์การลงคะแนน

“ดีมากเลยครับ การให้ความสะดวกเกี่ยวกับเลือกตั้งในครั้งนี้ ง่ายมากๆ เลย เนื่องจากมี Volunteer มีซุ้ม มีที่เลือก ให้เราไปออกเสียงใกล้บ้านเรา อำนวยความสะดวกให้มากๆ เลย อย่างเช่นที่วัดทไทย ก่อนนั้นไม่มี จะมีมาไม่นานนี้เอง วัดไทยเป็นศูนย์ จะนำประชาชนชาวไทย ชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็แล้วแต่ มาโหวตได้ที่นี่ หากเค้าเป็นผู้ทีอาศัยในเขตนี้” รังสิต คงจันทร์ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเชื้อสายไทย จากนครลอส แอนเจลิส บอกกับ ‘วีโอเอ ไทย’

“วันนี้รู้สึกดีใจมากเพราะว่าเป็นครั้งแรก พึ่งได้เป็นซิติเซ่น (พลเมืองสหรัฐฯ)มาไม่นาน ครั้งแรกที่มีส่วนร่วม ถือว่าใช้สิทธิ อยากใช้สิทธิ มาช่วยครั้งแรกครับที่นี่..’ สุรเชษฐ์ จริงจิตร ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเชื้อสายไทย กล่าว

“เลือกตั้งทุกครั้ง ที่ว่าระดับรัฐหรือประธานาธิบดี ก็เลือกมาตลอดทุกครั้ง เพราะว่าต้องการออกเสียง ตอนเราสัมภาษณ์ที่จะเป็นซิติเซ่น เราบอกว่าเราจะเลือกตั้ง ป้าก็เลยจะเลือกทุกครั้งที่มี เพราะว่าเป็นการใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเรา” มนทิรา แซเบ้ พลเมืองอเมริกันเชิ้อสายไทย จากนครลอส แอนเจลิส กล่าว

A Monk casts his early vote in the midterm election at a Mobile Vote Center in Wat Thai of Los Angeles, Los Angeles, CA
A Monk casts his early vote in the midterm election at a Mobile Vote Center in Wat Thai of Los Angeles, Los Angeles, CA

ชัญชนิษฐ์ มาร์เทอร์แรล ผู้ก่อตั้ง และผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมชาวไทย ในฐานะผู้ประสานงานการจัดหน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่ เชื่อว่าการอำนวยความสะดวกจะช่วยให้คนเชื้อสายไทยออกมาใช้สิทธิ์มากขึ้น

“เราต้องการให้คนไทยมีโอกาสมาลงคะแนน เพราะสำคัญมากเลยค่ะ ที่คนไทยใช้สิทธิของเค้า นักการเมืองทั้งหลายที่มารับสมัครเลือกตั้ง จะได้รู้ว่าคนไทยมีพลังมากมายขนาดไหน เราก็เลยเปิดที่นี่ที่วัดไทย เราก็เห็นว่าทั้งวัน วัดไทยก็มีคนไทยหลายคน มีพระหลายท่าน แล้วทำให้การที่จะลงคะแนนแบบนี้สะดวกให้ทุกคน เอาเข้ามาในชุมชุนเลย เพราะไหนๆ วัดไทยก็เป็นที่ที่ชุมชนไทยมา คนนับถือศาสนาพุทธ มาทานอาหาร เอาลูกมาเรียนหนังสือสารพัด สร้างความสะดวกให้ชุมชนไทยมากขึ้น”

การมีส่วนร่วมในการเมืองสหรัฐฯของชาวชุมชนไทย ถือเป็นส่วนหนึ่งในประเด็นสำคัญที่องค์กรเพื่อชุมชนไทยทั่วสหรัฐฯพยายามจัดกิจกรรมเพื่อระดมสมอง และรวมตัวกัน ในการสร้างการตระหนักรู้ และส่งเสริมสนับสนุนให้เสียงของชุมชนไทยรวมตัวอย่างมีพลังและเป็นเอกภาพมากขึ้น

กิจกรรมการประชุมและพบปะประจำปี ‘Thai Samakkee Summit’ เวทีที่มุ่งสร้างเครือข่ายคนไทยอเมริกันรุ่นใหม่เพื่อแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ประสบการณ์ และประสานความช่วยเหลือต่างๆในกลุ่มคนไทยซึ่งอยู่ในหลากหลายสาขาวิชาชีพ เป็นอีกหนึ่งเวทีของการรวมตัวเพื่อสร้างความตระหนักรู้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อชุมชนไทยในต่างแดน

ณัฐฉวี แวดแมน ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาชุมชนของ​ Center for the Pacific Asian Family (CPAF) หน่วยงานที่ทำงานด้านพัฒนาชุมชนชาวเอเชียในรัฐแคลิฟอร์เนีย เน้นย้ำถึงความสำคัญที่คนไทยในอเมริกาจำเป็นต้องรวมพลังและตระหนักถึงความสำคัญในการส่วนร่วมทางการเมือง

“ในบริบทของซิติเซ่น การที่เราเป็นประชากร แล้วประชาชนไม่ว่าจะเป็นรัฐ รัฐไหนในอเมริกา เรามีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง จากการเลือกตั้งนี้นำไปสู่การเลือกคน พี่จะให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้หรือเปล่า เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาข้อมูล สิ่งที่เราเลือกคนไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองท่านไหนก็ตาม เค้าไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มันจะมีผลเลย ถ้าเขาถูกเลือกเข้าไปอยู่ในรัฐรัฐนั้น มันจะมีผลกระทบต่อนโยบาย มันจะมีผลกระทบต่องบประมาณ ถ้าเค้าไม่ให้ความสำคัญตรงนี้แน่นอนว่างบประมาณจะน้อยลง ความสำคัญในการช่วยเหลือโดยเฉพาะกลุ่มคน แบบเจาะจงอย่างเราโดยเฉพาะเอเชียแปซิฟิก ก็จะลดน้อยลง..

เช่นเดียวกับ วลัยพรรณ เกตุทอง ในฐานะผู้ประสานงานงาน เครือข่าย Thai Samakkee Summit มองว่า ชีวิตชาวชุมชนไทยในอเมริกาสามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองสหรัฐฯอย่างมีพลัง

“..ตามที่เรารู้ว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องการไกลตัว การเมืองเป็นเรื่องปากท้องของพวกเรา เพราะว่าอย่างคราวที่แล้วเรามี Presidential ประธานาธิบดีแคนดิเดตแต่ละคนเค้ามีนโยบายในเรื่องของปากท้องทุกอย่างไม่เหมือนกันเลย เพราะฉะนั้นเราเลือกใคร เราก็ต้องรู้ว่าเราเลือกแล้วให้ผลกระทบอะไรกับเรา คนไหนที่จะใช้ผลประโยชน์กับเรามากกว่ากัน แต่ละคนที่จะมาเปลี่ยนแปลง อย่างคนที่เราเคยได้ อาจจะไม่ได้ก็ได้ เราต้องยืนหยัดให้คนในชุมชนไทยมีส่วนร่วม เกี่ยวกับการเลือกตั้ง แม้กระทั่งการผ่านกฎหมายให้มากขึ้น ก็ยังต้องยืนหยัดในการให้ความรู้ชุมชนไทยให้ออกมาใช้สิทธิใช้เสียง..”

การเลือกตั้งกลางเทอมหรือ midterm election ของสหรัฐอเมริกาประจำปีเป็นการเลือกตั้งครึ่งวาระการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดี แต่จะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ทั้งชุด 435 คน และวุฒิสมาชิราว 1 ใน 3 ของวุฒิสมาชิก 100 คน ขณะที่ในบางรัฐมีการเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐ และสมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐต่าง ๆ รวมไปถึงการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นอีกจำนวนมากด้วย

XS
SM
MD
LG