ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผู้ชายกับผู้หญิงใครขับรถปลอดภัยกว่ากัน?


ผู้ชายกับผู้หญิงใครขับรถปลอดภัยกว่ากัน?

โอกาสได้รับใบสั่ง - งานวิจัยของบริษัท Quality Planning ซึ่งรวบรวมข้อมูลให้กับบริษัทประกันรถยนต์ ชี้ชัดว่าผู้ชายมีโอกาสได้รับใบสั่งในข้อหาขับรถโดยประมาทมากกว่าผู้หญิงถึง 3.4 เท่า และผู้ชายยังมีโอกาสถูกจับในข้อหาเมาแล้วขับมากกว่าผู้หญิง 3.1 เท่า สรุปคือโดยเฉลี่ยผู้หญิงขับรถแบบก้าวร้าวน้อยกว่าผู้ชาย ปฏิบัติตามกฎจราจรมากกว่า และมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่า

เบี้ยประกันรถยนต์ - ข้อมูลจากเว็บไซต์ Insweb ชี้ว่าอัตราเบี้ยประกันรถยนต์ของผู้หญิงอเมริกันต่ำกว่าผู้ชายอเมริกันในเกือบทุกรัฐ ในอัตราเฉลี่ย 9% บางรัฐผู้หญิงจ่ายเบี้ยประกันรถยนต์ถูกกว่าผู้ชายถึง 20% แสดงให้เห็นว่าบรรดาบริษัทประกันต่างเชื่อว่าผู้หญิงมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม สถิติชี้ให้เห็นว่าผู้ชายมีความรู้เรื่องระบบความปลอดภัยต่างๆในรถยนต์ดีกว่าผู้หญิง ซึ่งช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุได้บางส่วนเช่นกัน

อัตราการเสียชีวิตในอุบัติเหตุทางรถยนต์ - ตัวเลขจากสถาบันประกันสำหรับความปลอดภัยบนทางด่วนชี้ว่า เมื่อปี ค.ศ 2009 มีผู้ชายอเมริกันเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์มากกว่า 11,900 คน ในขณะที่ผู้หญิงอเมริกันเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ไม่ถึง 4,900 คนในปีนั้น และเมื่อคิดอัตราผู้เสียชีวิตตามระยะทางการขับขี่ พบว่าในทุกๆการเดินทาง 100 ล้านไมล์ ผู้ชายมีอัตราเสียชีวิต 2.5 คน ขณะที่ผู้หญิงมีอัตราเสียชีวิตน้อยกว่าคือ 1.7 คน แต่ถ้าคิดเฉพาะกลุ่มนักขับขี่วัยรุ่นอายุ 16-19 ปี พบว่าอัตราผู้ชายที่เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นเป็น 9.2 คน และอัตราผู้หญิงที่เสียชีวิตในระยะทางเฉลี่ย 100 ล้านไมล์เพิ่มขึ้นเป็น 5.3 คน

อย่างไรก็ตาม ตามข้อมูลจากบริษัทประกัน Liberty Mutual ระบุว่ากลุ่มวัยรุ่นผู้หญิงนั้นมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์แทบไม่แตกต่างจากวัยรุ่นชาย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความไม่มีสมาธิขณะขับขี่ซึ่งเกิดจากอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องเล่นเพลง mp3

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG